Komu sa oplatí ZMENIŤ zdravotnú poisťovňu?

Denník Plus JEDEN DEŇ zverejnil článok s vyjadreniami Martina Vlachynského, zdravotného analytika INESS. 28.9.2021

Komu sa oplatí ZMENIŤ zdravotnú poisťovňu?

Martin Vlachynský:

"Slobodný výber medzi viacerými poisťovňami je veľmi dôležitý prvok v systéme, ktorý motivuje zdravotné poisťovne sa zlepšovať, inovovať, lebo poistenci im svojimi príchodmi a odchodmi dávajú veľmi jasno najavo svoju spokojnosť či nespokojnosť s poskytovanými službami alebo komunikáciou. Osoba, ktorá plánuje zmeniť poisťovňu, by si mala zistiť, či jej nová poisťovňa má uzavretú zmluvu s lekármi, resp. so zdravotníckymi zariadeniami, kam často chodí – lebo v opačnom prípade by tam musela pri neakútnej zdravotnej starostlivosti hradiť náklady sama.“ 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards