Konferencia o konkurencieschopnosti priemyslu v SR

Dňa 13.2.2020 sa v Holiday Inn Hotel uskutočnila konferencia s názvom: Analýza konkurenčnej schopnosti automobilového priemyslu na Slovensku. V prvom bloku konferencie vystúpil za INESS Róbert Chovanculiak.

Konferencia o konkurencieschopnosti priemyslu v SR

Prvú časť otvoril prednáškou profesor Mikuláš Luptáčik, ktorý predstavoval výsledky analýzy konkurenčnej schopnosti automobilového priemyslu na Slovensku. Štúdiu spracoval tím nezávislého inštitútu vo Viedni (Industriewissenschafliches Institut Wien). Vo svojom vystúpení hodnotili konkurencieschopnosť predovšetkým z pohľadu nákladov a inovácií.

V druhej prednáške bol prezentovaný prieskum spoločnosti PwC Slovensko. Tento prieskum bol zameraný na dodávateľov v automobilovom priemysle a sústredil sa na hodnotenie súčasného stavu, kľúčových faktorov, ako aj očakávaného vývoja.

V tretej časti vystúpil Chovanculiak s prezentáciou: Kedy budú mať slovenskí zamestnanci mzdy ako na západe? V nej vysvetlil, že nízke mzdy nie sú výsledkom zlého prerozdelenia pridanej hodnoty medzi zamestnancov a zamestnávateľom, ale sú výsledkom celkovo nízkej produktivity práce. Taktiež poukázal na nepochopenie tohto problému z pohľadu politikov, ktorí posledné roky výrazne tlačili na rast mzdových nákladov.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards