Konferencia: Priemysel na odchode?

Vo štvrtok 9. septembra sa v priestoroch hotela Radisson Blu Carlton v Bratislave uskutočnila expertná medzinárodná konferencia Priemysel na odchode?, ktorú organizoval inštitút INESS v partnerstve s Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy a pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

Konferencia: Priemysel na odchode?

Celkovo 13 rečníkov v dvoch paneloch prednášalo a diskutovalo na tému dekarbonizácie ekonomiky v kontexte prudko rastúcich cien emisných povoleniek a cien elektriny a o dopadoch tejto situácie na slovenský priemysel. Európsky priemysel zažíva šokový rast cien povoleniek a následne aj elektriny, keď ceny oboch za posledný rok narástli o viac než 100 percent.

Rečníci vystupovali v dvoch paneloch - medzinárodnom a domácom.

Rečníci – medzinárodný panel

Marcel Klimek - Štátny tajomník Ministerstva financií SR

Jan Tůma - Vedúci oddelenia obchodovania s emisiami
Ministerstvo životného prostredia ČR

Peer Ritter - Vedúci oddelenia Štátna pomoc II, GR Európskej komisie pre hospodársku súťaž

Jakub Wiech - Žurnalista
Energetyka24 (Poľsko)

Peter Ondko - Principal, Boston Consulting Group

Cillian O’Donoghue - Director of Energy & Climate Change, Eurometaux

Rečníci – domáci panel

Richard Sulík - Minister hospodárstva SR

Marek Senkovič - Generálny riaditeľ Slovnaft a.s.

Milan Veselý - Generálny riaditeľ
Slovalco

Branislav Klocok - Výkonný riaditeľ
OFZ

Gabriela Fischerová - Generálna riaditeľka sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia, MŽP SR

Vladislav Jurík - Riaditeľ sekcie regulácia v Stredoslovenskej distribučnej, a.s.

Martin Kumpan - Výkonný riaditeľ, Slovenské elektrárne – Energetické služby

Jedným zo sľubných záverov podujatia bol prísľub ministra hospodárstva Richarda Sulíka zriadiť pracovnú skupinu, ktorá by hľadala riešenie pre úpravu a navýšenie kompenzácií nepriamych nákladov priemyslu. Reagoval tak na diskutovanú problematiku počas svojho vystúpenia v domácom paneli rečníkov.

Konferencia Priemysel na odchode? Ukázala, že verejná diskusia o dopadoch klimatických politík EÚ na Slovensku nie je dostatočná. Viac pozornosti by sa malo venovať dopadovým štúdiám a reálnejšiemu plánovaniu kompenzačných mechanizmov.

Fotky z podujatia, ako aj niektoré prezentácie rečníkov sú dostupné na stránke http://priemysel2021.eu Viac informácií o konferencií si môžte prečítať v tlačovej správe.