Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici

31.01.2020 sme odštartovali krajské kolá tohtoročnej Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici. Stretlo sa tu vyše 50 mladých ekonómov a ekonómiek z celého kraja, ktorí najlepšie zvládli školské kolo.

Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici

V otvorených otázkach museli dokázať, že rozumejú nielen pojmom, ale aj ekonomickým súvislostiam. Krajské kolo otvoril zástupca Ekonomickej fakulty, UMB v Banskej Bystrici Ján Šebo, doc. JUDr. Ing., PhD. Ing. Monika Budzák, riaditeľka Ekonomickej olympiády úvodnou prezentáciou zhodnotila výsledky kraja.

Novú knihu Pokrok bez povolenia od Roberta Chovanculiaka si odniesli dve študentky s najlepším výsledkom zo školského kola v kraji: Anna Krisztina Zsidóová a Daniela Ridajová. Ocenili sme aj školy, ktoré zapojili najviac študentov v kraji, rovnako ako školu s najlepším priemerným výsledkom zapojených študentov. Učebnice Ekonómia v 31 hodinách získali Obchodná akadémia z Lučenca (98 študentov) ako aj Gymnázium Štúrova v Detve (75 % priem. úspešnosť).

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards