Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Košiciach

Stredoškoláci z Košického kraja a ich učitelia sa môžu pýšiť najvyššou účasťou v školskom kole Ekonomickej olympiády. V konkurencii takmer 900 študentov z rôznych miest a tipov škôl sa do krajského kola kvalifikovalo 80.

Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Košiciach

Krajské kolo sa konalo v Univerzitnej knižnici Technickej univerzity Košice, pod vedením INESS a Ekonomickej fakulty TUKE.

Podujatie otvorila krátkym príhovorom Monika Olejárová z INESS, riaditeľka projektu Ekonomická olympiáda. Vyzdvihla mimoriadny úspech olympiády v Košickom kraji a poďakovala zapojeným súťažiacim a ich pedagógom za záujem o súťaž a o ekonómiu ako vedu. Prodekanka Ekonomickej fakulty TUKE RNDr. Libuša RÉVÉSZOVÁ, PhD. prijala pozvanie na otvorenie súťaže a v krátkosti privítala súťažiacich na pôde univerzity a pogratulovala im k prvému postupu. Potom už nasledoval samotný písomný test, kde stredoškoláci preverili napr. svoje schopnosti vypočítať najvýhodnejšie zhodnotenie z investície, analyzovali možné dopady vystúpenia Grécka z Eurozóny a tiež otestovali svoj prehľad z metodológie ekonómie a ekonomickej histórie. Tour krajských kôl sme zavŕšili práve v Košiciach, najšikovnejší súťažiaci sa môžu tešiť na postup do celoslovenského finále v Bratislave, ktoré sa bude konať 26. apríla 2018.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards