Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Trnave

Treťou zastávkou v krajských kolách Ekonomickej olympiády 2022/2023 bola 30. januára 2023 Trnava.

Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Trnave

V priestoroch Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sme privítali spolu 51 súťažiacich, ktorí sa kvalifikovali zo školského kola. V konkurencii vyše 831 súťažiacich z 26 stredných škôl to nemali ľahké a postup si vybojovali výbornými výsledkami.

V úvode krajského kola priblížila Monika Budzák z INESS priebeh súťaže a poďakovala aj partnerom, ktorí olympiádu podporujú. Lokálnym partnerom je aj Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, za ktorú sa v úvode prihovoril aj PhDr. Dalibor Mikuš, Ph.D., prodekan pre zahraničné vzťahy. Súťažiacim predstavila možnosti štúdia na fakulte Ing. Nikoleta Bednáriková, PhD.

Najlepší výsledok v teste školského kola v celom kraji dosiahol Marco Gurin z Obchodnej akadémie Kukučínova v Trnave. Odniesol si diplom a knihu Almanach Navala Ravikanta, ktorú súťažiacim venovalo vydavateľstvo Bajkal. Odmenili sme aj školy, ktoré zapojili najviac súťažiacich v jednotlivých krajoch. Až 167 súťažiacich zapojila taktiež Obchodná akadémia Kukučínova v Trnave.

Najúspešnejších súťažiacich čaká celoslovenské finále, v ktorom sa stretne 50 súťažiacich s najlepšími výsledkami z celého Slovenska.

Za podporu Ekonomickej olympiády srdečne ďakujeme: Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Tatra banky, ABCedu, Martinus, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu PU, Ekonomická fakulta, TUKE, portál ZONES a Nexteria.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards