Krajské kolo EO v Trenčíne, 21.02.2020

Krajské kolo sa konalo v priestoroch Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne. V úvode podujatia okrem organizátorov z INESS privítala účastníkov aj prodekanka fakulty Ing. Eva Koišová, PhD., MBA, ktorá účastníkom popriala veľa úspechov v krajskom kole súťaže. Následne Monika Budzák a Vanesa Križanovičová z INESS odmenili najšikovnejších súťažiacich a najlepšie školy zo školského kola v kraji.

Krajské kolo EO v Trenčíne, 21.02.2020

Z novej knihy Pokrok bez povolenia od Roberta Chovanculiaka sa môže tešiť Tomáš Černuch z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, ktorý dosiahol najvyšší výsledok z testu školského kola v kraji. Odmenili sme školu, ktorá zapojila najviac študentov do školského kola v kraji – Stredná odborná škola obchodu a služieb na Jilemnického ulici v Trenčíne a školu, ktorej študenti dosiahli najvyšší priemerný výsledok v školskom kole – Gymnázium na Školskej ulici v Považskej Bystrici. Obe si od nás odniesli po tri kusy učebnice Ekonómia v 31 hodinách pre stredoškolákov. Gratulujeme!

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards