Krajské kolo EO v Žiline, 07.02.2020

INESS zavítal aj do Žiliny, kde sme v priestoroch Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity organizovali už tretíkrát krajské kolo Ekonomickej olympiády. Na úvod krajského kola sa študentom a pedagógom prihovoril doc. Pavol Kráľ z Katedry ekonomiky, ktorý súťažiacim predstavil možnosti štúdia na fakulte a poprial im veľa úspechov v súťaži.

Krajské kolo EO v Žiline, 07.02.2020

Následne tím INESS v zložení Monika Budzák, Vanesa Križanovičová a Robert Chovanculiak predstavil bližšie výsledky Ekonomickej olympiády za Žilinský kraj, ako aj možnosti spolupráce s INESS.

V tomto kraji sa zapojilo vyše 1200 stredoškolákov, z ktorých sa 109 kvalifikovalo do krajského kola. Ocenili sme študentku, ktorá v celom kraji najlepšie zvládla test školského kola – Miriama Sokoláková z Bilingválneho gymnázia v Sučanoch. Odniesla si knihu Pokrok bez povolenia od Roberta Chovanculiaka, ktorý ju aj osobne odovzdal. Rovnako sme ocenili aj dve školy – SOŠ podnikania a služieb Hattalova z Námestova, za to že v školskom kole zapojila najviac študentov z celého kraja (139), a tiež Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch, keďže súťažiaci z tejto školy dosiahli najvyššiu priemernú úspešnosť v školskom kole v kraji (74 %). Všetkým súťažiacim z dnešného kola gratulujeme, keďže prebojovať sa v konkurencii 1200 stredoškolákov vôbec nebolo jednoduché.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards