Krst knihy Zajaca a Pažitného

V roku 2004 bol Rudolf Zajac ministrom zdravotníctva a Peter Pažitný členom jeho reformného tímu. Prišli so sériou protrhových reforiem postavených na modeli manažovanej konkurencie ekonóma Alaina Enthovena.

Krst knihy Zajaca a Pažitného

Celú reformu pred tým predstavili v takzvanej „Modrej knihe“ a „Bielej kniha“. Bolo to prvý a posledný krát v histórií samostatného Slovenska, kedy vládnuci politik prišiel s komplexnou reformou celého zdravotného systému postavenou na jasných teoretických základoch. O 15 rokov neskôr „Zajacovych“ 6 reformných zákonov stále tvorí základ slovenskej zdravotnej legislatívy, hoci boli zmrzačené viac ako 600 novelami.

Preto nám bolo veľkou cťou, že autori pozvali analytika INESS Martina Vlachynského, aby ku knihe napísal jeden z oponentských posudkov a zároveň bol jedným z krstných otcov knihy. Krst sa odohral 27. októbra 2021 v bratislavskom bare Mecheche za účasti desiatok hostí.

Knihu s názvom Slovenské zdravotníctvo v post-covidovej ére 2020 - 2025 – 2030 vydanú vydavateľstvom Slovart si už čoskoro budete môcť zakúpiť v kníhkupectvách. Ako predjedlo ponúkame krátky citát z nášho predslovu:

Ak ste čitateľom pôvodnej Modrej knihy od autorskej dvojice, nebudete sa v novej knihe pohybovať v neznámom priestore. No 20 rokov je dosť dlhá doba na aktualizáciu. Preto autori v novej knihe nereflektujú už len výzvy, ktoré pre efektívne fungovanie slovenského zdravotníctva prináša etatizmus, ale aj dnes veľmi moderný a popularizovaný technokratizmus. No hneď na začiatku je dôležité spomenúť, že autori svojou knihou neprezentujú ambíciu navrhnúť stratégiu politickej implementácie reforiem (dá sa také niečo vôbec navrhnúť na papieri?), ale trpezlivo implementujú Enthovenov teoretický model manažovanej konkurencie do slovenskej reality po roku 2021. V obhajobe nimi presadzovaného modelu budúcnosti slovenského zdravotníctva im pomáhajú dva fakty, na ktoré sami poukazujú – tragické zlyhanie politického mikromanažmentu zdravotníctva počas covidovej pandémie a až neuveriteľná odolnosť reformného základu z rokov 2002-2006 voči politickým zmenám. A to v atmosfére otvorenej nenávisti troch vlád voči týmto reformám. Zajacových 6 zákonov bolo zmrzačených 630 novelami, napriek tomu stále stoja.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards