Kto zachráni bratislavských učiteľov?

Súčasné nastavenie odmeňovania motivuje len k vyčkávacej taktike zbierania odpracovaných rokov.

Kto zachráni bratislavských učiteľov?

Možno ste počuli o tom, že na Slovensku začínajú chýbať učitelia. Pravda je taká, že chýbajú, ale predovšetkým v Bratislavskom kraji.

Na portáli edujob.sk, kde školy inzerujú voľné pracovné miesta, nájdete napríklad informáciu, že na Slovensku sa hľadá 41 učiteľov druhého stupňa základných škôl. Z toho až 27 v Bratislavskom kraji. Napríklad v Prešovskom chýba len jeden učiteľ.

Čo je za touto nerovnováhou? Tabuľkové odmeňovanie učiteľov v kombinácii s veľkými regionálnymi rozdielmi. V ekonomickom žargóne je príčinou štátom administratívne stanovená cena práce učiteľov, ktorá neodzrkadľuje dopyt a ponuku na trhu práce.

Každý na Slovensku vie, že v Bratislave sú vyššie mzdy aj vyššie životné náklady ako vo zvyšku republiky.

Predavačka v obchode minulý rok zarobila v Bratislavskom kraji 1178 eur, pričom porovnateľná predavačka zarobila v Prešovskom kraji 859 eur. Tento rozdiel nie je výsledkom do neba volajúcej nespravodlivosti, ale reálnych objektívnych rozdielov na trhu práce medzi regiónmi.

Byť učiteľom v hlavnom meste

Tabuľkové platy učiteľov tieto rozdiely ignorujú. Minulý rok dostával učiteľ na základnej škole v Bratislavskom kraji priemernú mzdu 1379 eur a rovnaký učiteľ zarobil v Prešovskom kraji 1358 eur – minimálny rozdiel je daný odmenami a rozdielnym vekom učiteľov.

Riešením je zaviesť nejaký typ príplatku, ako majú napríklad policajti. Ide o príplatok na bývanie pre zamestnancov, ktorí bývajú v drahých regiónoch.

S touto mzdou bol učiteľ v Bratislave podpriemerne zarábajúci zamestnanec, o ktorého sa okamžite pobili miestne korporácie a biznis centrá s ponukou vyššej mzdy.

Nehovoriac o tom, že ak ide o začínajúceho učiteľa, jeho mzda sa pohybuje okolo 900 eur. Na druhej strane, učiteľ s priemernou mzdou patrí v Prešovskom kraji medzi miestnu vyššiu strednú vrstvu a nejeden zamestnanec zo súkromnej firmy mu závidí podmienky práce.

Že to nie sú len analytické príbehy, ale štatistické fakty, ukazuje aj podiel miezd učiteľov na priemerných mzdách v regiónoch. V Prešovskom kraji tento podiel atakuje 160 percent. V Bratislavskom kraji mu aj do 100 percent ešte malý kúsok chýba.

Riešením je príplatok

Aké je riešenie tohto neutešeného stavu učiteľského povolania v Bratislavskom kraji? Určite nie plošne dvíhať mzdy a určite nie takým výrazným tempom, aké sa spomína v reformnom pláne. Takýto nárast by bol nielen extrémne drahý, ale navyše by ešte viac odstrelil od reality napríklad mzdy učiteľov v Prešovskom kraji.

Riešením je zaviesť nejaký typ príplatku, ako majú napríklad policajti. Ide o príplatok na bývanie pre zamestnancov, ktorí bývajú v drahých regiónoch. Takýto typ príplatku by dokázal rýchlo a efektívne odstrániť demotivačné mzdy bratislavských učiteľov a zároveň by nezruinoval už aj tak polorozpadnuté verejné financie v čase hospodárskej krízy.

A keď sa vyrieši tento problém s bratislavskými mzdami, treba hneď začať riešiť motivačné mzdy pre aktívnych a šikovných učiteľov. Súčasné nastavenie odmeňovania totižto motivuje len k vyčkávacej taktike zbierania odpracovaných rokov a k plneniu formálnych náležitostí na získanie atestácií.

Oproti problému miezd bratislavských učiteľov bude riešenie tohto druhého kroku podstatne náročnejšie. Ale o to dôležitejšie.

Celý blog bol uverejnený v SME

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards