Market Finesse 5/2022

Milí priatelia,

na deň detí som sa stal krstným otcom. Nie, nejde o reakciu na vládnu finančnú podporu rodín, do rodiny nám pribudla nová kniha. Stal som sa krstným otcom knihy krstného otca INESSu a krstného otca knihy Zlé peniaze. Znie to zložito, ale je to jednoduché: v .klube pod lampou prebehol krst novej knihy rozhovorov českého profesora ekonómie Josefa Šímu a historičky Moniky Rybovej, spojený s diskusiou o knihe.

Market Finesse 5/2022

Profesor Šíma je významnou postavou v histórii i súčasnosti (nielen) INESS. A je tiež jedným z najvýznamnejších predstaviteľov tzv. rakúskej školy ekonómie v Európe. Bývalý think tanker, dnes akademik a frekventovaný prednášajúci na vzdelávacích podujatiach INESS ovplyvnil celú generáciu ekonómov, politikov, ale aj bežných ľudí zaujímajúcich sa o fungovanie spoločnosti a úlohu trhov. Je aj autorom viacerých kníh a práve posledná a čerstvo pokrstená s názvom Cesta proti proudu je „must have“ nielen kvôli skvelému a inšpiratívnemu obsahu, ale aj kvôli jeho daru precízne formulovať tézy a v pár slovách vystihnúť esenciu myšlienky. Krásne a osviežujúce čítanie, ktoré si na Slovensku môžete zakúpiť u nás v INESS.

Richard Ďurana, Josef Šíma a Monika Rybová počas krstu knihy Cesta proti proudu

Koniec jari priniesol aspoň pekné počasie, keď už nie rozumné politiky. Dramatické ohrozenie udržateľnosti verejných financií v podobe tzv. Matovičovho „prorodinného“ balíčka v kombinácii s neochotou hľadať riešenia pre podporu skupín najviac postihnutých infláciou a zároveň neochotou hľadať zdroje na ich financovanie v existujúcich štátnych výdavkoch predstavujú precedens, ktorý sme za 30 rokov existencie samostatného Slovenska nezažili. Okrem procesu, akým bol balík predstavený, upravovaný a schvaľovaný je zároveň učebnicovým príkladom, ako sa nemajú robiť zásadné zmeny vo výdavkových politikách. Koncept „hodnota za peniaze“ vo verejných výdavkoch, ktorý aj my v INESS presadzujeme už takmer 15 rokov a ktorý sa v systéme dokonca už počas vlády SMERu ukotvil vďaka dlhoročnému úsiliu niektorých odhodlaných úradníkov, roztrhal minister financií v priamom prenose. V texte 8 slabín Matovičovho balíčka si môžete v stručných bodoch prečítať naše najzásadnejšie výhrady a dôvody, pre ktoré by návrh mal byť odmietnutý.

Súvisiacou tému sú debaty okolo zostavovania štátneho rozpočtu. Minister financií (podobne ako niektorí jeho predchodcovia) hovorí o nemožnosti zostaviť rozpočet bez vyšších a nových daní. Zase sme svedkami toho, s akou ľahkosťou politici používajú slovné spojenie „nedá sa“ namiesto „nechceme.“ V článku Rozpočet sa dá zostaviť aj bez vyšších daní uvádzame fakty k rozpočtovým príjmom a tiež dôvody, prečo nie je problém rozpočet zostaviť. Slovensko potrebuje zodpovedný prístup k verejným financiám. Čo sa pod touto abstraktnou vetou skrýva? V prípade dodatočných príjmov by sa mal znižovať deficit a znižovať verejný dlh, a zdroje na adresnú pomoc odkázaným domácnostiam financovať z rezerv na výdavkovej strane rozpočtu verejnej správy.

Niťou, ktorá sa ťahá takmer všetkými problémami dnešných dní, je inflácia. V INESS dlhodobo upozorňujeme na to, že za ňou stojí takmer vždy a všade kombo expanzívna monetárna politika (ľudovo povedané masívne tlačenie peňazí) a expanzívna fiškálna politika (ľudovo bezbrehý rast štátnych výdavkov). Kolega Juraj Karpiš v rozhovore na strane 8 vysvetľuje súčasný stav a tiež na čo by sme sa mali ešte pripraviť. V rozhovore samozrejme odznejú aj „nevyžiadané rady politikom“.

Ekonkvíz! Taký je názov nášho nového online portálu, kde si môžete otestovať svoje vedomosti z ekonómie a možno sa aj vďaka vysvetleniam k nesprávnym odpovediam tiež čo-to naučiť. Prípravy trvali dlho a sme radi, že nový súrodenec ďalších našich vzdelávacích projektov Ekonomická olympiáda, učebnice Ekonómia v 31 hodinách či Cena štátu je na svete pripravený pomáhať školákom, učiteľom ale aj vám! Pre učiteľov sme dokonca pripravili súťaž, ktorá trvá do 30. júna a v ktorej môžu získať zaujímavé finančné príspevky. Viac sa dočítate na strane 21.

Prajem vám pekný začiatok leta a inšpiratívne čítanie,

Richard Ďurana

Market Finesse 5/2022 si môžete ako PDF prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards