Modernizácia a digitalizácia Slovenskej pošty

Rádio Slovensko uverejnilo reportáž s vyjadreniami Martina Vlachynského k modernizácii Slovenskej pošty. 14. 1. 2021.

Modernizácia a digitalizácia Slovenskej pošty

Martin Vlachynský, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz: „Pri rastúcom cezhraničnom poštovom styku potrebujete mať dobrú sieť medzinárodnú. A tú Slovenská pošta sama o sebe nemá. My vidíme, že sa v minulosti privatizovala rakúska, holandská, nemecká, britská pošta. Všetko sú to dnes veľké moderné spoločnosti.“

Celú reportáž si môžete vypočuť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards