Najlepší mladí ekonómovia a ekonómky na Slovensku

Ekonomická olympiáda zavítala na Slovensku len na sklonku roka 2017, napriek tomu oslovila vyše 4 000 stredoškolákov. Záujem sa ešte prehĺbil v tomto ročníku, kedy sa zapojilo o 1300 študentov viac. Druhý ročník súťaže sme zavŕšili celoslovenským finále, v ktorom sa zišlo 50 najlepších mladých ekonómov a ekonómiek zo všetkých krajov Slovenska.

Najlepší mladí ekonómovia a ekonómky na Slovensku

V priestoroch Auly Ekonomickej univerzity sa dňa 25. apríla 2019 konalo celoslovenské finále Ekonomickej olympiády. Projekt zameraný na zlepšenie ekonomickej a finančnej gramotnosti stredoškolákov organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávání (INEV). Prostredníctvom svojich vzdelávacích projektov INESS dlhodobo pracuje s mladými ľuďmi na Slovensku a učí ich kriticky nazerať na ekonomické trendy doma i v zahraničí.

Finálové kolo bolo vyústením celého testovania, ktoré stredoškoláci podstúpili. Do školského online kola sa prihlásilo viac ako 5 300 študentov zo 181 stredných škôl. Tu ich čakalo 25 testových otázok, ktoré boli náhodne generované z oblastí ako ekonomická história, mikroekonómia, aktuálne otázky z domácej a svetovej ekonomiky, či makroekonómia a medzinárodná ekonómia. Nasledovali písomné krajské kolá, do ktorých postúpilo 438 súťažiacich. Po vyhodnotení testov sa z celkového počtu kvalifikovalo len 0,9 % študentov, ktorí patrili k päťdesiatke finalistov v celoslovenskom kole.

V školskom kole išlo viac o termíny a konkrétne vedomosti, ktoré boli ale zaujímavo uplatniteľné v praxi. Najlepšia časť však prišla v krajskom a celoslovenskom kole, kde sme sa museli zamýšľať nad veľmi aktuálnymi ekonomickými problémami, ktoré vplývajú na náš bežný život. Výborne zostavené testy, ďakujem” – odkazuje finalista Ekonomickej olympiády 2018/2019 v dotazníku spokojnosti.

V písomnom teste celoslovenského finále mali súťažiaci preukázať svoj všeobecný prehľad z ekonomickej teórie a histórie, analytické a argumentačné schopnosti a v neposlednom rade aj zručnosti z finančnej gramotnosti. Otázky sa zameriavali na aktuálne ekonomické témy ako zastropovanie dôchodkového veku, ponuku ubytovacích služieb počas Majstrovstiev sveta v hokeji, či možné dopady (dnes už zrušeného) odvodu pre reťazce na výber daní a ceny potravín. Desiatka študentov s najlepšími výsledkami z písomného testu postúpila do ústneho kola, v ktorom študenti svoje vedomosti obhajovali pred odbornou porotou. Členmi odbornej poroty boli odborníci z akademickej obce, súkromného a neziskového sektora: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave), Ing. Daniela Danková (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Ing. Štefan Máj (Nadácia Slovenskej sporiteľne), Ing. Robert Chovanculiak, PhD. (INESS) a Mgr. Marcela Veselková, PhD. (Slovenská ekonomická spoločnosť).

Finále ale nebolo len o písaní testov, či ich vyhodnocovaní. Celým dňom súťažiacich sprevádzali organizátori z INESS. Na rozptýlenie a spríjemnenie atmosféry bol pripravený ekonomický kvíz v podaní Martina Vlachynského a Roberta Chovanculiaka. Nasledoval krst novej učebnice pre stredné školy s názvom Ekonómia v 31 hodinách, ktorú vydal INESS v spolupráci s vydavateľstvom Expol Pedagogika. Krstným otcom učebnice bol pán Ivan Mikloš, bývalý minister financií SR, ktorý v súčasnosti pôsobí ako ekonomický poradca ukrajinského premiéra prezident MESA10.

Učebnice sú na Slovensku vždy politickou témou. Vždy na začiatku školského roku prinesú médiá informácie o tom, koľko učebníc na školách chýba, a časovo príslušní ministri školstva sa k tomu vyjadria. Potom sa rozpúta približne na dva až tri týždne debata o potrebe otvoreného alebo zatvoreného trhu s učebnicami, a už v období Halloweenu, prípadne volieb si na tento problém nikto nespomenie. Nikto ako nikto. Vy, študentky, študenti a pedagógovia na to musíte myslieť stále, keď si píšete poznámky diktované z katedry.„ – povedala  Mgr. Mira Schrimpelová Bianchi.

Počas ústneho preskúšania prebiehala aj diskusia pre verejnosť s názvom Ako Slováci (ne)investujú?, kde svoje pohľady na investovanie prezentovali Juraj Karpiš (INESS), Jozefína Žáková (SLASPO), Ján Šebo (EF UMB) a Radovan Sukup (SLOVCA). Poslucháči diskusie sa obohatili o nové informácie, skúsenosti diskutujúcich, získali aj investičné rady. Zaujímali sa aké sú výhody a nevýhody životného poistenia, či životné postenie nie je výhodný produkt iba pre poisťovne. Rozpútala sa búrlivejšia diskusia o kladných a záporných stránkach nájomného bývania pre mladého človeka.

V závere podujatia sme vyhlásili konečné poradie desiatky najlepších mladých ekonómov a ekonómiek Slovenska. Tretie miesto zaujala Karin Križovská z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, druhé miesto Eva Schwarzová z Obchodnej akadémie Kukučínova v Trnave a absolútnym víťazom druhého ročníka Ekonomickej olympiády sa stal Šimon Pekár z Bilingválneho gymnázia M. Hodžu v Sučanoch. Súťažiacim gratulovali organizátori, partneri projektu a tiež členovia Odbornej rady Ekonomickej olympiády. Trojica najúspešnejších súťažiacich sa môže navyše tešiť z hodnotných cien ako čítačka elektronických kníh Kindle (3. miesto), mobilný telefón Xiaomi (2. miesto) a laptop Lenovo (1. miesto). Avšak ani ostatní súťažiaci neobišli naprázdno. Prvá desiatka súťažiacich si odniesla knihu Moc faktov od Hansa Roslinga a ročné predplatné ekonomického týždenníka Trend získal každý z päťdesiatky súťažiacich.

Organizáciu Ekonomickej olympiády hodnotím veľmi pozitívne – na celej súťaži je vidieť ľudský prístup, ochotu a zapálenie organizátorov.“ – odkázal ďalší súťažiaci v hodnotiacom dotazníku.

Druhý ročník Ekonomickej olympiády opäť poukázal na množstvo mladých ekonomických talentov, ktoré na Slovensku máme. Poukázal zároveň aj na potrebu praktickejšieho ekonomického vzdelávania na stredných školách. Veríme, že o mnohých menách z Ekonomickej olympiády budeme ešte veľa počuť a aj oni budú nositeľmi dobrého mena Slovenska doma, či v zahraničí.

Organizácia Ekonomickej olympiády by nebola možná bez podpory našich partnerov, ktorým týmto srdečne ďakujeme. Partnermi v školskom roku 2018/2019 boli Slovenská banková asociácia, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia EPH, Nadácia Tatra banky, Atlas Network, Nadácia Advance Investments, INEV – Institut ekonomického vzdelávání, Slovenská ekonomická spoločnosť, VŠ CEVRO Institut v Prahe a mediálni partneri Týždenník TREND a jeho projekt Použi rozum Trend a Poradca podnikateľa. Špeciálna vďaka patrí aj slovenským univerzitám, ktoré nám poskytli podporu pri organizácii krajských kôl a celoslovenského finále: Technická univerzita v Košiciach, Prešovská univerzita v Prešove, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Žilinská univerzita v Žiline, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Ekonomická univerzita v Bratislave.


Profily jednotlivých súťažiacich nájdete tu.

Poradienajlepších10 súťažiacich si môžete pozrieť tu.

Poradie súťažiacich po písomnom kole si môžete pozrieť tu.


Viac fotografií z celoslovenského finále nájdete nižšie. 

autor: Maňo Štrauch, Trend 

autor: Maňo Štrauch, Trend 

autor: Maňo Štrauch, Trend 

autor: Maňo Štrauch, Trend 

           autor: Milan David, Trend

autor: Milan David, Trend

autor: Milan David, Trend

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards