Neexistuje zlý štýl vzdelávania, iba zlé školy

Hospodárske noviny uverejnili komentár analytika Róberta Chovanculiaka k vzdelávaniu na Slovensku. 31.10.2022

Neexistuje zlý štýl vzdelávania, iba zlé školy

Róbert Chovanculiak, INESS:

„Kde je systém, tam existuje vedúca osobnosť, ktorá má ucelenú a premyslenú predstavu o tom, ako by malo vzdelávanie na škole prebiehať, existuje cieľ, ku ktorému škola smeruje, je možné vyhodnocovať, či veci spejú k naplneniu tohto cieľa alebo nie, a na základe toho robiť rozhodnutia. Ďalšou výhodou je, že takéto školy budú prirodzene priťahovať učiteľov, ktorí preferujú daný systém. A rovnako s ním budú zladení aj samotní zákazníci – deti a rodičia. Ľahšie dôjde k ex ante koordinácii očakávaní a ex post spokojnosti."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards