Nemocničné sústo pre primátorov

Po komunálnych voľbách panuje eufória nad generačnou obmenou v lokálnej politike. Ako generácie politikov pred nimi, aj títo čoskoro prídu na to, že realita si od nich vypýta kompromisy a bolestivé riešenia. V komunálnej politike je to ešte znásobené nesúladom medzi kompetenciami miestnych politikov a predstavami ich voličov o týchto kompetenciách.

Nemocničné sústo pre primátorov

V kampani sa zväčša komunikovali cesty, chodníky, ihriská, parkovanie, či zeleň. Už menej téma lokálnych nemocníc. Na Slovensku je v súčasnosti 113 nemocníc (vrátane špecializovaných ústavov). Malá časť z nich je spravovaná aj priamo mestom, no každá v nejakom meste sídli a je obyvateľmi považovaná za „ich“.

Táto sieť pochádza z čias, keď doprava bola problematická, medicínska špecializácia nižšia a odpoveď režimu na všetko bolo viac betónu a viac tehál. No systém „všade všetko“ je zastaraný, neefektívny a pre pacienta nebezpečný. Hoci na Slovensku štandardy na minimálny počet výkonov zavedené nie sú, zahraničný výskum (nie prekvapivo) ukazuje, že pri malom počte konkrétnych zákrokov vykonaných v nemocnici riziko pre pacienta stúpa.

Ministerstvo zdravotníctva prišlo s plánom stratifikácie nemocníc, teda ich priestorového preskupenia smerom k väčšej centralizácií niektorých činností. V tejto otázke sa výnimočne našiel súlad medzi ministerstvom, poisťovňami, aj Asociáciou nemocníc a súkromnými nemocnicami. Ako povedal jej predstaviteľ, ak nebude stratifikácia riadená, bude živelná.

No pre slovenského pacienta, vychovaného na nemocnici v každom okresnom meste, je dostupnosť synonymom pre geografickú blízkosť. Ako sme v minulosti už viac krát videli (Banská Štiavnica, Snina), pri pokuse zrušiť oddelenia sa spustil značný odpor obyvateľov a mesta.

Súčasná stratifikácia je už niekoľkým pokusom zefektívniť sieť nemocníc na Slovensku a posunúť kvalitu zdravotnej starostlivosti vyššie. Nemá to byť žiaden rýchlik, 12-ročné obdobie je skôr slimačie tempo. No prvé roky ukážu, či plány prežijú vládu, alebo zase raz vyšumia do prázdna.

Tu práve čaká výzva na nových primátorov. Najväčšia reforma posledných rokov v zdravotníctve bude čiastočne aj v ich rukách. Dokážu svojim občanom vysvetliť chystané zmeny, alebo pôjdu s davom?  Paradoxne, veľký podiel nestraníkov v tomto prípade zjednoduší ministerstvu prácu. Kde nie je stranícky záväzok, lokálne slzy až tak netrápia. Lokálni politici však nemusia byť len kritici, alebo pasívni prijímatelia rozhodnutí. Väčšina nemocníc sa nebude rušiť, ale transformovať na ambulantné pracoviská, jednodňovú chirurgiu, či zariadenia pre dlhodobo chorých. Práve v tomto momente sa budú môcť schopnosti miestnych politikov naplno ukázať.

HN, 19.11.2018

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards