Nie je poistenec ako poistenec

Rozpadávajúce sa nemocnice, blúdiaci pacienti, neustále dofinancovávanie, dostupnosť mnohých špecialistov len na papieri...

Akoby všetky tieto problémy slovenského zdravotníctva bledli do priesvitna v porovnaní s najväčším problémom, priam gigantom – konkurujúcimi si zdravotnými poisťovňami. Aspoň tak to vyzerá posledných 15 rokov, keď boj proti súkromným poisťovniam zabral nemalú časť politickej diskusie o slovenskom zdravotníctve. A zdá sa, že nová vláda mieni v tejto „plodnej“ činnosti pokračovať.

Nie je poistenec ako poistenec

Kríza spôsobila veľký výpadok v zdravotných odvodoch. Riešiť sa dá len osekaním zdravotnej starostlivosti, alebo navýšením zdrojov v systéme. Ministerstvo zdravotníctva však prichádza s nápadom, že štát plne uhradí náklady na nákup zdravotnej starostlivosti len štátnej poisťovni a súkromným nech pošlú peniaze ich akcionári.

Nemalá časť voličov, ktorí majú len matné, alebo vôbec žiadne predstavy o financovaní zdravotníctva, pokyvuje hlavou. Veď je to logické!

Predstavte si, že by si štát vo vašom meste otvoril Národnú pizzériu. Okrem toho, že by štát zakúpil priestory, pec a pizzérsku lopatu, za každú predanú pizzu by jej zo štátneho rozpočtu poslal 3 eurá. Akú šancu by proti nej mali súkromné pizzérie? Mizernú – a preto existujú pravidlá štátnej pomoci.

Štát disponuje zbraňou, ktorú súkromník nikdy mať nebude – možnosťou zdaňovať všetkých a z vybratých peňazí dotovať „svojich“ zákazníkov.

Presne to teraz navrhuje ministerstvo zdravotníctva. Zatiaľ čo všetky poisťovne dostanú peniaze z odvodov prerozdelené podľa počtu a typu (rizikovosti) poistencov, štátna by dostala ešte bonus naviac z peňazí nás všetkých. Keďže štát posiela poisťovniam peniaze ako „platbu za poistencov štátu“ (odvody zamestnaných netečú cez štátny rozpočet), de facto by vznikli dve kategórie štátnych poistencov – poistenci VšZP a poistenci zvyšných dvoch poisťovní. Mali by sme tak dvoch dôchodcov, dve mamičky, alebo dve deti, pričom za jedného z tejto dvojice by štát posielal na zdravotnú starostlivosť viac a za druhého menej.

Poznámka o tom, že veď nech si to akcionári sanujú zo zisku, by bola férová – za podmienky, že by platila pre všetkých. Teda že si dieru vo financiách bude sanovať zo svojich ziskov, a nie z daní nás všetkých, aj VšZP. Že na to nemá, lebo vyrobila pred štyrmi rokmi 112 miliónovú stratu? Tak to by sme si mali možno položiť otázku, načo potrebujeme štátnu zdravotnú poisťovňu, nie načo potrebujeme konkurujúce si poisťovne.

Práve konkurencia poisťovní je pre štát nepríjemným zrkadlom efektívnosti spravovania peňazí nás všetkých. Ak súkromníci dokážu zarobiť tam, kde štátna poisťovňa vyrába straty, niekde bude chyba. A to nepríjemné zrkadlo, ktoré chcú politici už 15 rokov rozbiť, ukazuje, kde by tá chyba mohla byť.

Činnosť INESS podporuje aj poisťovňa Dôvera.

HN, 28.5.2020

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards