Nižšia DPH odvod reťazcov neospravedlní

Nižšia DPH odvod reťazcov neospravedlní

Lepšie je zrušiť odvod reťazcov a miernejšie znížiť DPH.

Vládna SNS ohlásila odvážny balík opatrení, ktorý chce pretlačiť v parlamente. Posvietime si na zníženie DPH na desať percent na všetky potraviny. Od roku 2016 máme zníženú desaťpercentnú sadzbu na vybrané druhy potravín. Ich vymedzenie je však pomerne úzke – mäso (ale nie výrobky z neho), mlieko, maslo, chlieb. O neveľkom zastúpení týchto produktov svedčí aj ročný výpadok výberu DPH, ktorý sa podľa IFP pohybuje okolo 80 miliónov ročne. Na DPH za potraviny sa pritom vyberie približne 1,2 miliardy. Nie sme zástancami selektívneho zdaňovania. Byrokratické bremeno daňového systému je tým nižšie, čím máme menej výnimiek, pásiem a špeciálnych režimov. Z tohto pohľadu je zvláštna sadzba na úzko vymedzený okruh produktov tým najhorším riešením a zjednodušenie pravidiel je krokom k lepšiemu. Plošné zníženie sadzby (hoci aj o menej percent) by však bolo najčistejším riešením.

Aj odvod je daň

Prvé oficiálne odhady uvádzajú výpadok asi 550 – 600 miliónov eur. V kontexte daňových príjmov štátu zhruba 16,3 miliardy eur na rok 2019 ide o pomerne zásadnú, nie však astronomickú sumu. Len odhadovaný výber DPH má podľa schváleného rozpočtu na rok 2019 narásť o 350 miliónov eur, čo by pokrylo viac ako polovicu výpadku. Aj nízke daňové sadzby dokážu financovať rozsiahly sociálny štát, ak je jeho ekonomika výkonná, zbavená nánosov byrokracie, nefunkčnej ochrany vlastníckych práv, zmluvnej neslobody a zvýhodňovania vyvolených podnikateľov. Preto netreba zabúdať, že aj nápad so zníženou sadzbou DPH na potraviny prišiel chvíľu po tom, ako sa objavili prvé dáta potvrdzujúce negatívny dosah odvodu reťazcov na ceny potravín. Odvod reťazcov je účtovne od DPH dosť odlišný, ale ekonomickou charakteristikou je veľmi podobný. Z odvodu by sa malo do rozpočtu vybrať zhruba 107 miliónov eur, veľká časť z peňaženiek spotrebiteľov cez vyššie ceny potravín. Na druhej strane, ak prejde znížená sadzba DPH na potraviny, peňaženkám občanov by to malo ušetriť zhruba 550 miliónov eur. Mohlo by sa tak zdať, že bolesť spotrebiteľa bude bohato utíšená. Zníženie DPH a ponechanie odvodu by však bolo ekonomickým diletantstvom. Z jednoduchého dôvodu odvod má podstatne vyššie straty mŕtvej váhy. Každá daň totiž okrem vybranej sumy generuje ďalšie náklady – v podobe času účtovníkov, dodatočných formulárov, prerábania účtovných programov či rizika pokút a penále.

Pretekári s defektom

Tieto náklady nepomôžu štátnemu rozpočtu, ale predstavujú stratu pre ekonomiku. Na vykazovanie odvodu musia podnikatelia viesť dodatočnú účtovnícku infraštruktúru, navyše ovplyvňuje ich investičné rozhodovanie (napríklad pri otváraní nových prevádzok). Rozhodnutie ponechať odvod by malo zmysel vtedy, ak by plnil nejakú zvláštnu funkciu. Napríklad znižoval spotrebu (ako sa argumentuje pri daniach z alkoholu alebo cigariet). Túto funkciu však neplní. Odvod mal napĺňať akýsi poľnohospodársky fond, ten je však v nedohľadne. Príjmy z odvodu tak končia v rozpočte. Ak by aj fond vznikol, môže byť napĺňaný z daňových príjmov, ktoré sú vyberané efektívnejšie a menej nákladne. Aké je teda správne riešenie? Zrušiť odvod reťazcov a znížiť DPH na potraviny o trochu miernejšie. Aby rozpočtové čísla sedeli, sadzby DPH na potraviny by sa zjednotili na 12 percent. Rozpočet by na tom bol rovnako, ale efekt by bol vyšší, pretože by sme sa nemuseli skladať na manévre obchodníkov pri vykazovaní odvodu a správanie investorov v maloobchode by nebolo pokrivené odvodom. Poľnohospodárom a potravinárom to môže byť jedno, o financie budú stále žiadať tak či tak štátny rozpočet, nie „reťazce“. Znížiť DPH na potraviny a ponechať odvod reťazcov je ako vymeniť motor auta za výkonnejší a nechať na ňom koleso s defektom. Veríme, že politici sa nedajú strhnúť márnomyseľnosťou, ale budú konať v prospech slovenskej ekonomiky.

Znížiť DPH na potraviny a ponechať odvod reťazcov je ako vymeniť motor auta za výkonnejší a nechať na ňom koleso s defektom.

SME
15. 03. 2019

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards