Missing health care workers: 21 Improvements

Lack of healthcare workers has been a growing issue in Slovakia. Our publication Missing health care workers: 21 Improvements studies the situation in detail.

Missing health care workers: 21 Improvements

We compare the situation in Slovakia with situation in other countries. Then we proceed to analyse some potential (and some improbable) remedies, coming with a list of 21 reform items.

The PDF can be downloaded here.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards