(Not So) Smart regulation - 4liberty review

Najnovšie už desiate číslo zborníku 4liberty review s názvom (Not So) Smart Regulation pojednáva o rôznych spôsoboch a efektoch odstraňovania regulácií.

(Not So) Smart regulation - 4liberty review

7 textov v angličtine think tankov z rôznych krajín strednej a východnej Európy sa venuje rôznym sektorom podnikania:

Príbeh slovenského pokusu o zlepšovanie podnikateľského prostredia vyšiel aj v slovenčine ako IPN s názvom Keď byrokrati škrtajú byrokraciu.

Tieto v mnoho zaujímavé texty sú doplnené o predslov Detmara Doeringa, riaditeľa regionálnej pobočky Friedrich Nauman Stiftung, ktorý okrem iného poznamenáva: „Krajiny s menšou mierou regulácie majú takmer 10 násobne vyššie HDP, ako krajiny s vysokou mierou regulácie“.

V závere publikácie Radovan Ďurana zhrnul, prečo deregulácia a snaha o zlepšovanie podnikateľského prostredia má len limitovanú šancu na zmenu v prostredí štátu blahobytu (welfare state).

Publikácia v tlačenej podobe je na vyžiadanie v INESSe, píšte na info@iness.sk

Publikáciu si môžete stiahnuť aj v celku na tomto linku: http://4liberty.eu/wp-content/uploads/2019/04/4liberty.eu-Review-No.10_single-page.pdf

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards