Obchody v nedeľu nezatvárajte, žiadajú signatári výzvy

Retailovom magazín Tovar & Predaj uverejnil komentár analytika Martina Vlachynského k následkom dočnasného zafixovania maloobchodných cien. 

Obchody v nedeľu nezatvárajte, žiadajú signatári výzvy

Martin Vlachynský, INESS odpovedá na novinárske otázky: 

"Regulácia cien (v podobe zafixovania, nastavenia stropov, maximálnych marží a podobne) má celý rad dobre zmapovaných negatívnych efektov. Presný prejav závisí od konkrétneho prevedenia a stavu trhu, bude to ale kombinácia poklesu finančného zdravia subjektov v celom reťazci (obchodníci, distribútori, potravinári, poľnohospodári), menší výber produktov pre spotrebiteľa, krížové dotácie medzi produktami (rýchlejšie zdraženie nezastropovaných produktov), či dokonca výpadok niektorých komodít. Zjednodušene, cena je ako teplota na teplomeri. Ukazuje nám zdravotný problém, ale nie je jeho príčinou. Ak zakryjem stupnicu teplomera, chorobu nevyriešim. Príkladom nech je Maďarsko, kde zastropovanie cien vybratých produktov viedlo k ich nedostatku na pultoch, no potravinová inflácia tam je s 50% aktuálne jasne najvyššia v EÚ. Ale pozor, treba odlišovať medzi vládnou reguláciou a aktuálnou dobrovoľnou iniciatívou obchodníkov na Slovensku. Túto iniciatívu beriem ako preventívny ťah maloobchodu s cieľom minimalizovať škody z podobnej regulácie, verím, že pri nastavovaní cien kalkulovali tak, aby svoje podnikanie čo najmenej poškodili. Podobné príbehy vidíme v energetike naprieč Európou. Stropovanie cien, najmä elektriny, väčšinou končí buď veľkými dierami priamo vo verejných financiách štátov, alebo menej transparentne v rozvahách energetických podnikov. Napríklad francúzsky štátny podnik, výrobca elektriny EdF, utrpel v 2022 rekordnú stratu 18 miliárd eur - v časoch, keď boli ceny elektriny rekordné. Alebo opäť Maďarsko - nedávne zastropovanie cien palív viedlo k ich nedostatku a krachu (či dočasnému zatvoreniu) niektorých čerpacích staníc. Situácia bola tak zlá, že donútila vládu ustúpiť. Základom protiinflačnej pomoci sú cielené, nie plošné riešenia. Akákoľvek dotácia je platená z daňových príjmov. Ak je dotácia smerovaná na všetkých obyvateľov, je to len presúvanie peňazí z ľavého vrecka do pravého. Efektívny systém by sa mal zacieľovať na jasne definované životné situácie (hmotná núdza a pod.)"

Celý článok zo dňa 12.5.2023 si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards