Odvod reťazcov - Strašiak pre veľkých, kladivo na malých

Na októbrovú schôdzu parlamentu je predložený návrh zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Podobné zákony sa v nedávnej minulosti zjavili aj v Maďarsku, či Poľsku, kde boli predmetom kritiky Európske komisie a museli byť upravované.

Odvod reťazcov - Strašiak pre veľkých, kladivo na malých

Tento návrh považujeme za škodlivý pre podnikateľské prostredie na Slovensku troma spôsobmi. Ako každá iná daň, aj táto prinesie kombináciu vyšších cien pre spotrebiteľov (pričom viac zasiahnuté budú potraviny), menej zdrojov na mzdy zamestnancov a investície podnikateľov. Zároveň prinesie nemalú byrokratickú záťaž. Podnikatelia budú musieť dôsledne sledovať, kedy im vzniká odvodová povinnosť a aká je jej výška. V prípade opomenutia sú v návrhu automatické pokuty. Odvod je pritom nastavený tak, že do neho spadne veľké množstvo aj stredných a malých obchodníkov, či dokonca výrobcovia potravín, ktorí predávajú výrobky koncovým zákazníkom. Treťou škodou je zhoršenie podnikateľského prostredia v maloobchode. Začínajúci obchodníci a potravinári budú hrozbou odvodu odradení rozširovať sa.

Tento odvod:

  • zasiahne oveľa väčšiu časť obchodníkov, ako len veľké zahraničné reťazce
  • zasiahne aj časť potravinárov
  • bude znamenať vyššie ceny potravín, menej zdrojov na mzdy a investície v maloobchode
  • vytvára byrokratickú záťaž a neistotu
  • odradí malých obchodníkov od investícií

Okrem samotného zákona je problematický aj spôsob, akým vznikol. Napriek tomu, že sa zjavuje aj vo vládnom programe, bol predložený ako poslanecký návrh. Tým bola obídená možnosť širokej verejnej diskusia. Takýto postup je v priamom rozpore so stratégiou lepšej regulácie RIA 2020.

Hlavný dôvod zavedenia tohto odvodu, teda pomoc poľnohospodárom, je viac politickým marketingom ako realitou. Návrh zákona neobsahuje žiadne reálne prepojenie odvodu s poľnohospodárstvom, proklamovaný fond ešte ani neexistuje. Financovanie „analýz“ a „prieskumov“ spomínané v dôvodovej správe takisto veľa pridanej hodnoty nesľubuje.

Tému osobitného odvodu obchodných reťazcov sa venujeme v novej publikácií Odvod reťazcov - Strašiak pre veľkých, kladivo na malých, ktoré je voľne ako pdf tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards