Opatrenia na riešenie vysokých cien

Rádio Slovensko odvysielalo vyjadrenia analytika Radovana Ďuranu k zvyšujúcim sa cenám. 25.4.2022

Opatrenia na riešenie vysokých cien

Radovan Ďurana, INESS:

„Tento nárast nákladov znamená, že si nebudeme môcť kúpiť tovary a služby rádovo v miliardách eur, a to tiež znamená, že nie je v rukách vlády toto kompenzovať a bolo by to naivné chcieť, pretože ono by to naopak ešte pôsobilo proinflačne. Keby sme mali všetci rovnako veľa peňazí a súťažili o ten istý košík, tak by ten košík musel byť drahší, ak by sme tých peňazí mali viacej.“

Celé vyjadrenie si môžete vypočuť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards