Pandemia prehĺbi problémy v regiónoch

Róbert Chovanculiak sa pre Pravdu vyjadril k dopadom koronakrízy na ekonomiku a trh práce. 26. 05. 2020.

Pandemia prehĺbi problémy v regiónoch

O dosahoch koronavírusu na ekonomiku a pracovný trh sa denník Pravda rozprával s analytikom spoločnosti Iness Róbertom Chovanculiakom.

Kedy očakávate najvýraznejší nárast nezamestnanosti?

Z pohľadu nezamestnanosti ukážu na Slovensku skutočné dosahy koronakrízy najbližšie letné mesiace.

Kde to bude najhoršie?

Očakávam, že situácia sa výrazne zhorší predovšetkým v ekonomicky zaostalejších regiónoch. Len na porovnanie, počas minulej krízy sme mali na vrchole až 29 okresov s vyššou mierou nezamestnanosti ako 20 percent a päť okresov s mierou nezamestnanosti nad 30 percent.

Ako sa zvýraznia regionálne rozdiely?

Slovensko sa nikdy nezbavilo regionálnych rozdielov. Aj v nedávnych dobrých časoch sme mali stále okresy s nezamestnanosťou okolo 15 percent. Prichádzajúca recesia tieto rozdiely ešte zväčší.

V ktorých odvetviach sa prepúšťa najviac?

Ak sa pozrieme do zahraničia, tak tam sa výrazne začalo prepúšťať hlavne v odvetviach, ktoré boli výrazne zasiahnuté koronakrízou, ako cestovných ruch, reštaurácie, služby a podobne. Slovensko bude špecifické tým, že okrem týchto odvetví nás zasiahne aj prepad dopytu zo zahraničia po našich priemyselných výrobkoch. Slovenská ekonomika je extrémne závislá od zahraničného dopytu, čo vidíme aj na prvých číslach o prepade ekonomiky za prvý štvrťrok 2020. Oproti minulému štvrťroku sa slovenská ekonomika prepadla druhou najvyššou rýchlosťou v únii.

Aký dosah bude mať koronakríza oa platy?

Dosah na platy už vidíme. Ministerstvo financií odhaduje, že tento rok poklesne priemerná mzda v súkromnom sektore o 0,4 percenta. Takýto prepad tu nebol ani počas poslednej krízy, keď sa rast miezd len spomalil. Na krízu však zatiaľ nedokázal zareagovať verejný sektor, kde sa stále odhaduje rast miezd o 6,4 percenta.

Celý rozhovor vyšiel v tlači.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards