Pareto v hospodárskej politike

Čitateľ už určite počul o pravidle 80:20, známom tiež ako „Paretov princíp“. Ten možno formulovať tak, že 80 % dôsledkov pramení z 20 % príčin.

Pareto v hospodárskej politike

Vilfredo Pareto pôvodne vyslovil tento princíp v kontexte vlastníctva pozemkov v Taliansku. Postupom času sa však natoľko uchytil, že sa začal aplikovať na akúkoľvek situáciu, kde skupina príčin a skupina dôsledkov sú spojené nerovnomerne.

Paretov princíp vo svojom voľnom výklade je viac rečnícky obrat, ako prírodný zákon. Rečník sa snaží povedať, že sústredenie sa na relatívne malý okruh kľúčových činností nám pomôže dosiahnuť väčšinu túženého výsledku. A naopak – ak nesprávne identifikujeme kľúčové činnosti, tak napriek enormnej snahe môžeme dosiahnuť mizerný výsledok. A je jedno, či v danom prípade je pomer 80:20, 73:27 alebo 92:8.

Tento princíp môžeme použiť aj na hospodársku politiku. Vezmime si napríklad rozpočet.  Väčšina rozpočtových peňazí končí v malom okruhu oblastí. O dlhu a deficite rozhodujú sociálne výdavky, zdravotníctvo a odmeňovanie vo verejnej správe. To je tých 20 % oblastí, ktoré rozhodnú o 80 % rozpočtu. Kto chce mať zdravé verejné financie, musí efektívne riadiť výdavky v týchto pár oblastiach. Všetko ostatné je zábavka s minimálnym efektom.

Alebo odstraňovanie byrokracie. Očista sa musí sústrediť na tie činnosti, ktoré sa týkajú čo najväčšieho počtu občanov a najväčším časovým nákladom. Desiatky, ba stovky dobrých opatrení z antibyrokratických balíčkov budú zatienené jednou nezmyselnou požiadavkou na manuálny zápis rodného čísla konateľov, ktorá spôsobuje mentálny kolaps tisícok podnikateľov a reálny kolaps obchodných súdov.

Pareto by mal byť inšpiráciou aj na fungovanie sociálneho systému a zdravotníctva. Teda 80 % solidárnej snahy by sa malo sústrediť na 20 % najťažších sociálnych a zdravotných prípadov.

Ignorovanie tohto pravidla je niekedy cielenou politickou stratégiou na voličov. Politici radi mávajú pred nosom rôznymi nezmyslami, ktoré znejú pekne, ale náš život ovplyvnia minimálne, a neradi sa bavia o zopár kľúčových veciach, ktoré rozhodujú o budúcnosti krajiny.

Čitatelia, voliči, novinári, ale aj analytici – buďme aj my pareto-optimálni. Sústreďme 80 % našej pozornosti na 20 % toho, čo politici robia. Blíži sa predvolebná kampaň, bude to skvelá príležitosť túto stratégiu otestovať.

HN, 16.1.2023

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards