Platové rozdiely: Rozdiely v mzdách mužov a žien sa líšia, ale vždy sú v neprospech žien

Portál Ženy v meste uverejnil vyjadrenie analytika Radovana Ďuranu k dôvodom v platových rozdielov medzi mužmi a ženami. 

Platové rozdiely: Rozdiely v mzdách mužov a žien sa líšia, ale vždy sú v neprospech žien

Radovan Ďurana, INESS: 

"Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov je hlavne výsledkom rôznych rozhodnutí jednotlivých pracovníkov. Predsudky zamestnávateľov nehrajú zásadnú rolu, rovnako právne predpisy. Taktiež Inštitút finančnej politiky vo svojej štúdii nenašiel diskrimináciu žien zo strany slovenských zamestnávateľov. Tí na pohovor v rovnakej miere volali ženy aj mužov, ktorí sa vracali z rodičovskej dovolenky, respektíve potenciálne na ňu mohli ísť.”

Celý článok zo dňa 12.6.2023 si môžete prečítať tu. 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards