Richard Ďurana o analýze plytvania štátu

Projekt INESS pod názvom Plytvanie štátu eviduje prípady, v ktorých médiá dokumentujú neefektívne nakladanie s verejnými zdrojmi zo strany predstaviteľov verejnej správy. Monitorované sú hlavné slovenské denníky a časopisy.
Osobnosť roka 2011 - Juraj Karpiš, INESS

Juraj Karpiš, analytik inštitútu INESS, bol ocenený časopisom .týždeň titulom osobnosť Slovenska za rok 2011. My sme sa ho spýtali, ako hodnotí rok 2011, ako predpokladá ďalšie smerovanie, a čo si myslí o projekte How-Know.Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards