Pomoc v energetickej kríze: 1,5 miliardy eur z daňových nadpríjmov pôjdu do týchto 4 oblastí

Nový Čas uverejnil vyjadrenia analytika Radovana Ďuranu k pomoci v energetickej kríze. 19.10.2022

Pomoc v energetickej kríze: 1,5 miliardy eur z daňových nadpríjmov pôjdu do týchto 4 oblastí

Radovan Ďurana, INESS:

„Z návrhu nevieme, ako budú použité, nevieme, ktoré fi rmy budú mať nárok na regulovanú cenu plynu a elektriny. Výdavky fi riem na energie stúpnu podstatne viac. Mnohé nemusia čakanie na spätné uhrádzanie zvládnuť. Dotácie so sebou nesú riziko. Za prvé, ak sú príliš vysoké, nemotivujú k úsporám, ktoré sú kľúčové. Za druhé vytvárajú pocit, že štát sa postará, a tým podporujú nezodpovedné správanie."

Celé vyjadrenie si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards