Pomôžu učitelia učiteľom? Reforma zavádza mentorov

Denník Hospodárske noviny uverejnil hodnotenie analytika Róberta Chovanculiaka návrhu kurikulárnej reformy. 

Pomôžu učitelia učiteľom? Reforma zavádza mentorov

Róbert Chovanculiak, INESS: 

„Problém tejto reformy je, že zvolené prostriedky len veľmi ťažko povedú k stanoveným výsledkom. A to z viacerých dôvodov. Každý úradník a odborník na ministerstve čelí problému, že má napísať jedno riešenie pre celé školstvo. Pritom zároveň vie, že medzi školami, učiteľmi, ich žiakmi a podmienkami, v ktorých fungujú, sú obrovské rozdiely. Ak potom na ministerstve prídu so špecifickými a s konkrétnymi zmenami pre všetkých, tak tie nebudú vyhovovať väčšine. Ak sa, naopak, rozhodnú zmeny naformulovať dostatočne všeobecne a univerzálne, tak sa na školách v konečnom dôsledku nič výrazne nezmení. Spoliehanie sa na preškoľovanie učiteľov ako nástroja, ktorý pomôže prekonať načrtnuté problémy, má viacero praktických aj systémových otáznikov. Je otázne, do akej miery sa ministerstvu podarí otvoriť a naplniť samotné centrá a kvalitne vyškoliť a dostatočne motivovať už samotných mentorov učiteľov."

Celý článok zo dňa 6.4.2023 si môžete prečítať tu. 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards