Poriadok vo financovaní nemocníc by sa po rokoch sľubov mohol stať skutočnosťou

Rádio Slovensko odvysielalo dňa 26.6.2023 vyjadrenie analytika Martina Vlachynského k navrhovanému systému skupín súvisiacich diagnóz DRG. 

Poriadok vo financovaní nemocníc by sa po rokoch sľubov mohol stať skutočnosťou

Martin Vlachynský, INESS: 

„Systém DRG má sprehľadniť finančné toky v ústavnej zdravotnej starostlivosti, tvorí skupiny, zohľadňuje diagnózu, vek a stav pacientov. Z pohľadu zdravotnej starostlivosti je totiž iné operovať slepé črevo zdravému dvadsiatnikovi a napríklad onkologickému pacientovi. Systém následne určí, koľko peňazí potrebuje daná nemocnica, podľa toho koľko a akých náročných výkonov urobí. Musí byť schopné zachytiť všetky tieto rozdiely v týchto situáciách, slovenských reáliách, čiže tam sa musia ešte ako keby aj pre slovenské reálie robiť váhy pre nemocnice a podobne.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards