Poznáme meno najlepšieho mladého ekonóma Slovenska

Ekonomická olympiáda debutovala na Slovensku len minulý rok, napriek tomu oslovila vyše 4000 stredoškolákov. Tento záujem sa ešte prehĺbil tento rok, kedy sa zapojilo o 1300 študentov viac. Druhý ročník súťaže sme zavŕšili celoslovenským finále, v ktorom sa zišlo 50 najlepších mladých ekonómov a ekonómiek zo všetkých krajov Slovenska.

Poznáme meno najlepšieho mladého ekonóma Slovenska

V priestoroch Auly Ekonomickej univerzity sa dňa 25. apríla 2019 konalo celoslovenské finále Ekonomickej olympiády. Projekt zameraný na zlepšenie ekonomickej a finančnej gramotnosti stredoškolákov organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávání (INEV).

Posledné, finálové kolo bolo vyústením celého testovania, ktoré stredoškoláci podstúpili. Do školského online kola sa prihlásilo viac ako 5 300 študentov zo 181 stredných škôl. Nasledovali písomné krajské kolá, do ktorých postúpilo 438 súťažiacich. Po vyhodnotení testov sa z celkového počtu kvalifikovalo len 0,9 % študentov, ktorí patrili k päťdesiatke finalistov v celoslovenskom kole.

“V školskom kole išlo viac o termíny a konkrétne vedomosti, ktoré boli ale zaujímavo uplatniteľné v praxi. Najlepšia časť však prišla v krajskom a celoslovenskom kole, kde sme sa museli zamýšľať nad veľmi aktuálnymi ekonomickými problémami, ktoré vplývajú na náš bežný život. Výborne zostavené testy, ďakujem” – odkazuje finalista Ekonomickej olympiády 2018/2019 v dotazníku spokojnosti.

V písomnom teste celoslovenského finále mali súťažiaci preukázať svoj všeobecný prehľad z ekonomickej teórie a histórie, analytické a argumentačné schopnosti a v neposlednom rade aj zručnosti z finančnej gramotnosti. Otázky sa zameriavali na aktuálne ekonomické témy ako zastropovanie dôchodkového veku, ponuku ubytovacích služieb počas Majstrovstiev sveta v hokeji, či možné dopady (dnes už zrušeného) odvodu pre reťazce na výber daní a ceny potravín. Desiatka študentov s najlepšími výsledkami z písomného testu postúpila do ústneho kola, v ktorom študenti svoje vedomosti obhajovali pred odbornou porotou. Členmi odbornej poroty boli odborníci z akademickej obce, súkromného a neziskového sektora: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave), Ing. Daniela Danková (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Ing. Štefan Máj (Nadácia Slovenskej sporiteľne), Ing. Robert Chovanculiak, PhD. (INESS) a Mgr. Marcela Veselková, PhD. (Slovenská ekonomická spoločnosť).

Finále ale nebolo len o písaní testov, či ich vyhodnocovaní. Na rozptýlenie a spríjemnenie atmosféry bol pripravený ekonomický kvíz. Nasledoval krst novej učebnice pre stredné školy s názvom Ekonómia v 31 hodinách, ktorú vydal INESS v spolupráci s vydavateľstvom Expol Pedagogika. Krstným otcom učebnice bol pán Ivan Mikloš, bývalý minister financií SR a prezident MESA10. Počas ústneho preskúšania prebiehala aj diskusia pre verejnosť s názvom Ako Slováci (ne)investujú?, kde svoje pohľady na investovanie prezentovali Juraj Karpiš (INESS), Jozefína Žáková (SLASPO), Ján Šebo (EF UMB) a Radovan Sukup (SLOVCA). 

V závere podujatia sme vyhlásili konečné poradie desiatky najlepších mladých ekonómov a ekonómiek Slovenska. Tretie miesto zaujala Karin Križovská z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, druhé miesto Eva Schwarzová z Obchodnej akadémie Kukučínova v Trnave a absolútnym víťazom druhého ročníka Ekonomickej olympiády sa stal Šimon Pekár z Bilingválneho gymnázia M. Hodžu v Sučanoch. Súťažiacim gratulovali organizátori, partneri projektu a tiež členovia Odbornej rady Ekonomickej olympiády. Trojica najúspešnejších súťažiacich sa môže navyše tešiť z hodnotných cien ako čítačka elektronických kníh Kindle (3. Miesto), mobilný telefón Xiaomi (2. Miesto) a laptop Lenovo (1. miesto).

“Organizáciu Ekonomickej olympiády hodnotím veľmi pozitívne - na celej súťaži je vidieť ľudský prístup, ochotu a zapálenie organizátorov“ – odkázal ďalší súťažiaci v hodnotiacom dotazníku.

Druhý ročník Ekonomickej olympiády opäť poukázal na množstvo mladých ekonomických talentov, ktoré na Slovensku máme. Veríme, že o mnohých menách budeme ešte veľa počuť a aj oni budú ambasádormi dobrého mena Slovenska doma či v zahraničí.

 

Kontakt pre médiá:

Monika Budzák / INESS

Tel.: +421 918 094 512

E-mail: monika.budzak@iness.sk

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards