Prednáška pre katedru klinickej farmakológie SZU

Vo štvrtok 11. novembra 2022 sa uskutočnila séria online prednášok v rámci Kurzu certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti FARMAKOEKONOMIKA I.

Prednáška pre katedru klinickej farmakológie SZU

Jedným z prednášajúcich bola analytik INESS Martin Vlachynský. Vo svojej prednáške Inovatívne úhrady: Ľahko na cvičisku, ťažko na bojisku popísal ekonomické výzvy, ktoré predstavujú inovatívne drahé lieky a predstavil, ako týmto výzvam čelia inovatívne úhrady liekov. Prednáška bola inšpirovaná publikáciou INESS Inovatívne lieky potrebujú inovatívne financovanie.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards