Príplatky zamotajú hlavu firmám (HN)

Článok HN sa odvoláva na index pružnosti zamestnávania od INESS. 31.1.2018 

Príplatky zamotajú hlavu firmám (HN)

Príplatky za nočné služby či za prácu vo sviatok sa nezvýšia naraz od 1. mája. Časť od 1. mája a ďalšie zvyšovanie bude od 1. mája 2019. Dohodli sa na tom ministerstvo práce, zamestnávatelia a odborári.

1. Dnešné príplatky

Aké príplatky dnes môže poskytnúť zamestnávateľ?

Podľa Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi: mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, za prácu v sobotu a v nedeľu, za prácu v noci, mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce.

2. Platnosť novely

Odkedy bude platiť novela Zákonníka práce o zvýšení nových príplatkov?

Od začiatku mája by mala platiť novela Zákonníka práce, v ktorej sa upraví výška niektorých príplatkov za prácu a zavedú sa nové mzdové príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu.

3. Po novele

Pre koho budú platiť?

Po novom by sa mali vyplácať príplatky za nočnú prácu, za prácu v sobotu, v nedeľu, vo sviatok a príplatok za sťažený výkon práce aj zamestnancom, dohodárom, ktorí pracujú u zamestnávateľa v právnom vzťahu dohody o vykonaní práce, o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov.

4. Rozdelenie platieb

Hovorí sa o tom, že tento rok by sa mali príplatky rozdeliť do viacerých etáp?

Tento rok bude prechodný s mierne nižšími príspevkami. Znamená to, že prvé zvýšenie príplatkov za nočnú prácu zamestnanci pocítia od 1. mája tohto roka, ďalšie zvýšenie príde od 1. mája 2019. Taktiež sa pri nej bude rozlišovať, či ide o všeobecnú alebo rizikovú prácu. V prvom časovom pásme sa budú vyplácať príplatky za všeobecnú a v druhom za rizikovú prácu.

5. Práca vykonávaná v noci

Aký časový úsek sa rozumie pod nočnou prácou?

Nočná práca platí v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou. Za prácu dnes patrí zamestnancovi okrem dosiahnutej mzdy aj mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu vo výške najmenej 20 percent minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Na tento rok je minimálna hodinová mzda 2,759 eura. Za nočnú prácu patrí od 1. januára 2018 zamestnancovi mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 0,5518 eura za hodinu. S vedúcim zamestnancom je možné v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú nočnú prácu. Mzdové zvýhodnenie v takom prípade vedúcemu zamestnancovi nepatrí. Pôvodný návrh bol zvýšiť príplatok zo súčasných 20 hodín minimálnej hodinovej mzdovej sadzby na 50 percent. Budú však dva časové horizonty. Prvý z hľadiska účinnosti je 1. máj 2018 a druhý je 1. máj 2019. Od 1. mája tohto roka pri všeobecnej práci pôjde príplatok hore na 30 percent a v ďalšom roku bude zvýšenie predstavovať 40 percent hodinovej minimálnej mzdovej sadzby. Pri rizikovej práci bude príplatok od 1. mája tohto roku 35 percent a od 1. mája budúceho roku to bude 50 percent.

6. Neboli v zákonníku

Po novom by sa mali zaviesť príplatky za prácu v sobotu? Platí to pre všetky profesie?

Ak je práca počas soboty považovaná za prácu nadčas, patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdový príplatok najmenej 25 percent jeho priemerného zárobku. Je tu však možnosť, že sa zamestnanec so zamestnávateľom dohodne na náhradnom voľne. Môže si však vybrať len jeden variant, ktorý za prácu cez sviatok dostane. Príplatky za prácu v sobotu doteraz Zákonník práce neurčoval, návrh ich zavádza na úrovni 50 percent minimálnej hodinovej mzdy. Zamestnávatelia, ktorí majú do 20 zamestnancov a v prevádzkach s pravidelnou víkendovou prácou majú možnosť dosiahnuť po dohode so zamestnancami alebo odborármi zvýhodnenie na 45 percent.

7. Práca v nedeľu

Aký príplatok bude za prácu v nedeľu?

Návrh je 100 percent minimálnej hodinovej mzdy. Zamestnávatelia do 20 zamestnancov a prevádzky s pravidelnou víkendovou prácou majú možnosť dosiahnuť po dohode so zamestnancami alebo odborármi zvýhodnenie na 90 percent.

8. Víkendové zvýhodnenie

Nový je aj príplatok za víkendovú prácu? Odkedy bude platiť?

Momentálne nie je zákon, ktorý by mzdovo zvýhodňoval prácu v sobotu alebo v nedeľu. Nie všetci majú stanovený pracovný týždeň od pondelka do piatka. Je veľa takých, ktorí pracujú aj cez víkend. Väčšinou sú to služby alebo výrobné podniky s nepretržitou prevádzkou. Výnimkou nie sú ani práce, kde sa pracuje na krátky a dlhý týždeň. Zamestnanci sa v mnohých prípadoch mylne domnievajú, že za prácu cez víkend dostávajú aj viac peňazí. Práve naopak, sú platené ako bežný pracovný deň. Je výhradne na zamestnávateľovi, či za prácu počas víkendov zaplatí alebo nie. Ak však zamestnanec prekračuje stanovený týždenný pracovný čas, považuje sa práca počas víkendu za prácu nadčas, a tak mu vzniká nárok na mzdový príplatok alebo náhradné voľno.

9. Príplatky za sviatok

Príplatky za prácu vo sviatok doteraz Zákonník práce neurčoval, aký je teraz návrh?

Za prácu v deň pracovného pokoja počas sviatku alebo nedele zamestnancovi patrí mzdový príplatok najmenej 50 percent jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku v týždni. Je tu však možnosť, že sa zamestnanec so zamestnávateľom dohodnú na náhradnom voľne. Môže si však vybrať len jeden variant, ktorý za prácu cez sviatok dostane. Návrh ich zvyšuje na 100 percent priemerného zárobku zamestnanca.

10. Možné výnimky

Budú mať zamestnávatelia možnosť uplatniť si nejaké výnimky?

Áno. Zamestnávatelia budú mať možnosť uplatniť si výnimky v rámci derogačnej klauzuly, ktorá je v Zákonníku práce v súčasnosti len v niektorých oblastiach. Pre zamestnávateľov to znamená, že podmienky zvýšenia príplatku za nočnú prácu môžu dohodnúť v rámci kolektívnej zmluvy. Príplatok však bude môcť byť najmenej 25 percent od 1. mája tohto roka a od 1. mája budúceho roka bude musieť byť najmenej 35 percent. Vo firmách, v ktorých nie sú odbory, si môžu zamestnávatelia dohodnúť výnimky za nočnú prácu v pracovnej zmluve.

11. Zmeny pre koho

Koho sa avizované zmeny dotknú? Len súkromných firiem alebo aj štátnych?

Zvýšenie príplatkov za nočnú prácu, sviatok, ako aj zavedenie príplatkov za víkend by sa malo dotknúť aj zamestnancov v štátnej a vo verejnej službe. Garantovať minimálnu výšku príplatkov má týmto zamestnancom pozmeňujúci návrh Erika Tomáša (Smer-SD), ktorý informoval, že ho plánuje v parlamente predložiť k novele Zákonníka práce. Právna norma je už v parlamente v druhom čítaní. Cieľom jeho pozmeňujúceho návrhu je, aby sa rovnaké pravidlá zvyšovania príplatkov vzťahovali aj na zamestnancov štátnej a verejnej služby.

12. Výhody a nevýhody

Aký bol hlavný dôvod na zavedenie nových príplatkov?

Minister práce Ján Richter zvyšovanie sadzieb obhajuje tým, že podmienky na trhu práce sa zmenili. Zvyšovanie príplatkov má byť jeden z prostriedkov, ktorý zabezpečí, že vzdelaní ľudia neodídu za prácou do iných krajín. Ďalším cieľom má byť aj znižovanie nočnej práce. Tej je u nás veľa, až 19 percent ľudí pracuje v noci. Tento stav je však daný tým, že sme primárne priemyselná krajina a stroje v mnohých fabrikách musia ísť nepretržite. Napríklad železiarne si nemôžu dovoliť vypnúť na noc vysokú pec.

13. Výška príplatkov

Aké by mali byť konkrétne sumy za prácu vo sviatok?

Od januára 2018 – 50 percent priemerného hodinového zárobku zamestnanca, najmenej 1,3795 eura. Od mája 2018 – 100 percent priemerného hodinového zárobku zamestnanca, najmenej 2,7590 eura. Od mája 2019 – 100 percent priemerného hodinového zárobku zamestnanca, najmenej 2,874 eura.

14. Sobota a nedeľa

Koľko môžeme dostať pridané za prácu v sobotu a nedeľu?

Od januára 2018 – firmy môžu poskytovať príplatok na dobrovoľnej báze, nie je zavedený v Zákonníku práce. Od mája 2018 – 25 percent hodinovej minimálnej mzdy, najmenej 0,68975 eura. Od mája 2019 – 50 percent hodinovej minimálnej mzdy, najmenej 1,437 eura. Príplatok za prácu v nedeľu. Od januára 2018 – firmy ho môžu poskytovať na dobrovoľnej báze, nie je zavedený v Zákonníku práce. Od mája 2018 – 50 percent hodinovej minimálnej mzdy, najmenej 1,3795 eura. Od mája 2019 – 100 percent hodinovej minimálnej mzdy, najmenej 2,874 eura.

15. Nočná práca po novom

Nočná práca sa má deliť na rizikovú a ostatné druhy prác? Ako sú a budú ohodnotené?

Od januára 2018 – 20 percent hodinovej minimálnej mzdy, najmenej 0,5518 eura. Od mája 2018 – pre rizikové práce: 35 percent hodinovej minimálnej mzdy, najmenej 0,96565 eura. Pre ostatné druhy prác: 30 percent hodinovej minimálnej mzdy, najmenej 0,8277 eura. Od mája 2019 – pre rizikové práce: 50 percent hodinovej minimálnej mzdy, najmenej 1,437 eura. Pre ostatné druhy prác: 40 percent hodinovej minimálnej mzdy, najmenej 1,1496 eura.

16. Príklad z praxe

Zamestnanec v gastrofirme sídliacej v Bratislave, ktorý týždenne odpracuje jednu hodinu v noci, šesť hodín v sobotu, 5,4 hodiny v nedeľu. Koľko zarábal vlani a koľko bude zarábať v tomto roku po zvýšení príplatkov?

Rok 2017

Čistá hodinová mzda v roku 2017 pri plate 738 eur bola 3,5 eura, superhrubá mzda – 1 058,6 eura. Počet odpracovaných hodín – 174, náklady nočnej práce – 2,77 eura, náklady sobotnej práce – 0,00 eura, náklady nedeľnej práce – 0,00 eura. Platba za sviatky – 30,42 eura. Spolu príplatky – 33,2 eura, spolu superhrubá mzda 1 091,79 eura.

Rok 2018

Čistá hodinová mzda 3,5 eura, superhrubá mzda 1 058 eur, počet odpracovaných hodín – 174, náklady nočnej práce – 6,4 eura, náklady sobotnej práce – 48,1 eura, náklady nedeľnej práce – 86,6 eura. Platba za sviatky – 60,8 eura. Spolu príplatky – 201,9 eura, spolu superhrubá mzda – 1 259,94 eura. Zamestnávateľ zaplatí o 168,8 eura viac.

17. Zamestnávatelia sú proti

Dočítali sme sa, že zamestnávatelia sú proti a aj v zahraničnom ponímaní klesneme v rebríčku Indexu pružnosti zamestnávania. Znamená to, že u nás budú zamestnanci viac odmeňovaní ako v zahraničí?

Ak by navrhované zmeny parlament prijal, znamenalo by to posun krajiny v rebríčku Indexu pružnosti zamestnávania, hovorí sa v štúdii INESS. Jeho prijatie by nás odsunulo na šieste miesto, v porovnaní 41 krajín EÚ a OECD, od konca. Ak predpokladáme, že modelové pokladníčky v rebríčku Svetovej banky zarábajú minimálnu mzdu, tak zvýšenie príplatkov bude v medzinárodnom porovnaní platnom v roku 2017 znamenať: nočná práca – bude mať len päť krajín vyšší príplatok za nočnú prácu definovaný národnou legislatívou. Slovensko bude jednou z 11 krajín zo 41, kde príplatok za prácu cez víkend – v nedeľu bude dosahovať 100 percent mzdy. Dosahy sociálneho balíčka budú výrazné, najmä radikálny nárast odmeňovania za prácu cez víkend. Práca cez víkend by tak mala byť podľa zákona odmeňovaná viac nielen ako v Dánsku, Rakúsku či Švajčiarsku, ale dokonca viac aj ako vo Francúzsku, kde majú 20-percentný príplatok. Atraktivita Slovenska z hľadiska tvorby pracovných miest nielen zahraničných, ale aj domácich investorov, klesne. Zvyšovanie príplatkov v "dobrých" ekonomických časoch súčasne vytvára predpoklady pre výraznejšie problémy v budúcnosti, v čase krízy a ekonomického spomalenia.

18. Rozdelenie príplatkov

Chce minister práce, sociálnych vecí a rodiny rozlíšiť príplatky za nočnú prácu? Je lepšie, ak budú pre všetky profesie rovnaké, alebo je dobré ich rozlíšiť a pre každú profesiu a druh nočnej práce zaviesť inú sadzbu?

V súčasnosti je jeden príplatok za nočnú prácu. Ak budú zavedené viaceré druhy príplatkov, prácu mzdových učtární to len skomplikuje. Pri výpočte výplaty bude musieť mzdová účtovníčka rozlišovať, ktorému zamestnancovi, či s rizikovou prácou, alebo bez rizikovej práce, s uplatnenou výnimkou alebo bez nej bude príplatok vyplácať. Treba aj povedať, že rozdiel vo výške príplatku medzi zamestnancom s rizikovou prácou a bez rizikovej práce bude predstavovať1,3795 eura na hodinu (brutto), v čistom asi 0,96 eura na hodinu.

19. Výhody áno či nie

Myslíte si, že tým naozaj získajú zamestnanci také výhody?

Zamestnanec po zvýšení príplatku bude mať vyššiu mzdu, ale nepocíti to ako radikálne zvýšenie, pretože aj zo zvýšeného príplatku je potrebné odviesť odvody – 13,4 percenta a daň – 19 percent. Výraznejšie by pocítil vyšší plat, ak by sa zvýšila aj daňová úľava na daňovníka. Teda tá časť mzdy, ktorá sa mu zo zákona nezdaňuje. V súčasnosti ide o 319,17 eura. Suma sa niekoľko rokov neupravovala. Alebo prípadne použiť kombináciu zvýšenia príplatkov a zníženia sadzby dane z príjmov, aby sa na raste príjmu nepodieľali len firmy, ale aj štát. Sadzba dane z príjmu fyzických osôb je v súčasnosti 19 percent, pri vyšších príjmoch je aj 25 percent, pričom napríklad v Česku majú zamestnanci zdaňovaný príjem len 15-percentnou sadzbou dane a nehovoriac o tom, že majú dvojnásobne vyšší daňový bonus na deti.

20. Dosah zmien

Ako hodnotíte dosah týchto zmien na podnikateľské prostredie?

Ak na to pozerám z pohľadu zamestnávateľov, predovšetkým z pohľadu mzdových účtovníkov, zmena im prácu veľmi skomplikuje. Počas posledných rokov bolo zavedených veľa výnimiek. Napríklad odvodová úľava u dlhodobo nezamestnaných, odvodová odpočítateľná položka, ktorá sa od prvého januára čiastočne ruší, odvodová výnimka u študentov, ktorí pracujú na dohodu o brigádnickej práci. Od prvého júla sa má zaviesť odvodová výnimka pre dôchodcov dohodárov. V praxi všetky spomínané zmeny znamenajú odlišný postup pri registrácii do poisťovní, iný výpočet odvodov. Práce sú jednoznačne náročnejšie. Ak bude potrebné po novom rozlišovať aj rôzne sadzby pri nočnej práci, určite to žiadneho mzdového účtovníka nepoteší.

HN, Jana Véghová, 31.1.2018

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards