Problémy firmy Bodet & Horst vo Vrbovom (Rádio Slovensko)

Martin Vlachynský komentoval investičné stimuly pre rádio Slovensko. 2.5.2018 

Problémy firmy Bodet & Horst vo Vrbovom (Rádio Slovensko)

Karolína Lacová, moderátorka: „Vo Vrbovom by malo prísť o prácu takmer tristo ľudí. Nemecká spoločnosť,
ktorá v meste už viac než desať rokov vyrába poťahy na matrace, je rozhodnutá ukončiť podstatnú časť
výrobného programu. Dôvodom má byť dlhodobá nečinnosť polície pri vyšetrovaní údajných krádeží vo firme,
ktoré jej spôsobili niekoľkomiliónové straty.“
Vlasta Cigánková, redaktorka: „Spoločnosť Bodet & Horst pôsobí vo Vrbovom od roku 2005. Využíva časť
personálu a výrobných priestorov bývalého podniku Trikota, ktorý zanikol v deväťdesiatych rokoch minulého
storočia. Teraz čaká podobný osud aj zvyšok fabriky. Konateľ firmy Gerhard-Hermann Horst.“
Gerhard-Hermann Horst, konateľ spoločnosti Bodet & Horst: „Dôvod je známy. Firma bola zhruba pred piatimi
rokmi okradnutá, stratilo sa tu veľa vecí, prišli sme o päť až šesť miliónov eur. Boli podané trestné oznámenia na
políciu, ktoré sa neriešia. Justičný systém na Slovensku vôbec nefunguje.“
Vlasta Cigánková: „Podľa policajného hovorcu Michala Slivku Národná kriminálna agentúra viedla alebo vedie
v tejto veci tri trestné konania. V prvom prípade bolo stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu
podvodu zastavené.“
Michal Slivka, hovorca Prezídia Policajného zboru: „V druhom prípade išlo o podozrenie zo spáchania
trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. V tomto konaní naďalej prebiehajú procesné
úkony.“
Vlasta Cigánková: „Ani posledný prípad nie je doteraz uzavretý. Podľa konateľa sa firma práve kvôli
dlhotrvajúcim sporom dostala do dlhov, takže stagnuje rozvoj a splácanie záväzkov. Zamestnanci však vidia celú
situáciu inak.“
Zamestnanec spoločnosti Bodet & Horst: „Voľakedy tu bol kamión za kamiónom. Kam išli tie peniaze, kam?
Vôbec neinvestovali. Neni ani materiálu, neni ani nitky na šitie. Nič neni.“
Zamestnankyňa spoločnosti Bodet & Horst: „Rozobrali pletiarenské stroje, tie mašiny veľké, a odviezli ich do
Nemecka.“
Vlasta Cigánková: „Firma dostala v minulom období od štátu dotáciu vo výške päť a pol milióna eur, ktorú len
minulý rok dočerpala. Ďalšiu sa jej získať nepodarilo. 
Martin Vlachynský, ekonomický analytik: „Investičné stimuly spôsobujú to, že aj firma, ktorej biznismodel by
nefungoval, príde do krajiny a potom žiada neustále nové stimuly. A politicky je veľmi nákladné povedať v
takomto prípade nie.“

Vlasta Cigánková: „Napriek avizovanému ukončeniu výroby úrad práce v Piešťanoch žiadne hromadné
prepúšťanie vo Vrbovom zatiaľ neeviduje.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards