Problémy veľkých projektov

Televízia Markíza uverejnila dňa 26.1.2023 komentár analytika Martina Vlachynského k plánu obnovy pre zdravotníctvo. 

Problémy veľkých projektov

Martin Vlachynský, INESS:

„Ten Plán obnovy je pomerne striktný ohľadom dosahovania míľnikov a každá krajina nejakým spôsobom sa trápi, niektoré sa trápia viac, niektoré menej. Asi budeme trošku skôr v tej skupine, ktorá sa trápi viac.“

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards