Rodiny s deťmi majú od júla vyššie prídavky, aj daňový bonus

Rádio FM odvysielalo vyjadrenia analytika Róberta Chovanculiaka k udržateľnosti verejných financií. 1.7.2022

Rodiny s deťmi majú od júla vyššie prídavky, aj daňový bonus

Róbert Chovanculiak, INESS:

„V momentálnej situácii sa zdá, že politici nevidia viac ako dva roky dopredu a tvária sa, že nie je problém a môžeme rozdávať, pričom hovorím, v minulosti, toto je politika, ktorú sami kritizovali a poukazovali na to, že keby sa v minulosti správali politici inak, tak my by sme mali vytvorený ten vankúš zdrojov, ktoré môžeme používať na pomoc tým, ktorí to dnes potrebujú.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards