Rokovania o minimálnej mzde na rok 2024

Rádio Expres odvysielalo dňa 10.7.2024 vyjadrenie analytika Róberta Chovanculiaka k negatívnym dopadom zvyšovania minimálnej mzdy. 

Rokovania o minimálnej mzde na rok 2024

Ako uviedol, minimálna mzda je marketingový nástroj politikov, ktorí len umocňuje regionálne rozdiely.

Róbert Chovanculiak, INESS: 

"Inštitút finančnej politiky vypočítal, že každých 5 % zvýšenia minimálnej mzdy prinieslo v minulosti 14 000 stratených pracovných príležitostí, predovšetkým v tých chudobnejších oblastiach. Riešením hladových dolín okrem lákania investorov aj nastavenie regionálnej minimálky, čo by obyvateľov motivovalo pri hľadaní si zamestnania. Ak máme na Slovensku rovnakú minimálnu mzdu v Bratislave a v Utekáči, tak to logicky spôsobuje negatíva práve v tom Utekáči, kde je nižšia priemerná mzdy, kde je nižšia kúpna sila obyvateľov a kde sú aj objektívne nižšie životné náklady."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards