Rozpočet je na krízu primäkký

Radovan Ďurana sa pre SME vyjadril k rozpočtu. 16. 10. 2020.

Rozpočet je na krízu primäkký

„V predchádzajúcich dvoch rokoch sme sa poučili, že na Slovensku by sa rozpočet mal hodnotiť až po skončení daného roka,“ vraví analytik mimovládneho Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Radovan Ďurana. Predložený rozpočet môže mnohé veci skrývať alebo zamlčiavať. „A tak výdavky nezahrnuté v pôvodnom rozpočte na rok 2020 predstavujú 1,8 miliardy eur, zatiaľ čo výdavky v súvislosti s Covidom19 menej, teda 1,6 miliardy eur,“ vysvetľuje analytik. V novom rozpočte však vidí snahu priznať čo najviac informácií. Vláda by podľa neho mohla prijať viac konsolidačných opatrení. „Takto pripravený rozpočet len v malej miere reaguje na ekonomickú krízu.“

Celý článok vyšiel v tlači.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards