Seminár pre novinárov: Analýza objemu zákonov

Dňa 16. 1. 2024 sa uskutočnil prvý tohtoročný INESS seminár pre novinárov, na ktorom sme prezentovali našu novú štúdiu Analýza objemu zákonov – Odhalenie spiaceho potenciálu.

Seminár pre novinárov: Analýza objemu zákonov

Štúdia sa venuje kvantitatívnej analýze slovenskej legislatívy. Celkovo sme analyzovali 10 najvýznamnejších zákonov z oblastí podnikateľského prostredia, školstva a zdravotníctva, pričom sme sa zamerali na dva najvýznamnejšie ukazovatele: počet slov a priemernú dĺžku viet.

Výsledky prezentovali naši spolupracovníci Dr. Jakub Zeman (autor analytického textu) a Jakub Škoda (autor programu, ktorý počíta spomínané, ale aj ďalšie ukazovatele, v slovenských zákonoch).

Na seminári sa zúčastnili 3 novinári z televíznych a internetových médií.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards