Seminár pre novinárov: prezentácia publikácie o pozemkových úpravách

15.apríla 2019 organizoval INESS vo svojich priestoroch seminár pre novinárov, na ktorom prezentovala Monika Budzák výsledky novej publikácie - Pozemkové úpravy: šanca na skutočnú reformu. 

Seminár pre novinárov: prezentácia publikácie o pozemkových úpravách

Rozdrobené pozemkové vlastníctvo ako aj chaos vo vlastníckych a užívateľských vzťahoch riešia pozemkové úpravy. Nariaďuje a financuje ich štát. Za posledných 10 rokov však neboli obstarané žiadne projekty pozemkových úprav. Aké benefity prináša usporiadané pozemkové vlastníctvo pre obce, farmárov a bežných ľudí a aké zhodnotenie poľnohospodárskej pôdy môžeme očakávať po scelení pozemkov - aj to zaznelo na seminári. 

Publikáciu si môžete stiahnuť aj vy, vo formáte PDF je dostupná tu. 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards