Seminár rakúskej ekonómie III

V dňoch 19. – 22. apríla 2012 sa v Piešťanoch uskutočnil už tretí ročník Seminára rakúskej ekonómie, vlajkového vzdelávacieho podujatia INESS. Jeho cieľom je vyplniť priestor vo  vzdelávaní na vysokých školách ekonomického zamerania a skvalitniť výučbu ekonómie na Slovensku poskytnutím alternatívy k súčasnému vzdelávaciemu systému.

Seminár rakúskej ekonómie III

Seminár má tiež pomôcť študentom ekonómie zorientovať sa v aktuálnej problematike pomocou intenzívnych diskusií so zaujímavými domácimi a zahraničnými lektormi a poskytnutím ekonomickej literatúry. Seminár bol tak ako aj minulé roky určený pre mladých ľudí študujúcich u nás aj v zahraničí. Záujemcov (študentov, ale aj pracujúcich) bolo neúrekom a preto bolo výzvou vybrať tých najlepších.

Po oficiálnom otvorení podujatia a vzájomnom predstavení všetkých účastníkov nasledovala otváracia prednáška v podaní Radovana Ďuranu (INESS) o Rakúskej ekonomickej škole a o jej základných pilieroch. Prvý večer seminára zakončila živá diskusia, ktorú rozprúdili študenti na tému prednášky.

Piatkové kolo prednášok odštartoval prvý zahraničný hosť, rektor Vysokej školy Cevro institút v Prahe profesor Josef Šíma na tému Law and Economics. Profesor vysvetľoval, prečo právny poriadok nemusí byť nevyhnutne zverený do rúk štátu, ale existujú aj alternatívy, ktoré môžu viesť k efektívnejšiemu riadeniu právneho systému.

Ďalším rečníkom bol opäť zahraničný hosť a to rovno z Ameriky, senior fellow CATO institute Dr. Daniel Mitchell. Svoju prvú prednášku mal na tému Government spending, kde zdôraznil, že dôvodom zlého hospodárenia krajín sú vládne výdavky a dlhy a deficity sú len symptómom. Veľmi pútavo uviedol niekoľko príkladov ako vláda brzdí rast ekonomiky a aké to má následky v podobe misalokácie zdrojov, pracovnej sily a kapitálu. Ako uviedol, vládne výdavky by mali rásť pomalšie ako súkromný sektor.

Popoludňajšie kolo prednášok začal Radovan Ďurana s témou Dane zoči voči deficitu. Predložil študentom komplexný pohľad na príjmy štátneho rozpočtu a zapojil ich do diskusie o tom, koľko by reálne štát mohol získať zvyšovaním jednotlivých daní a či je zvyšovanie daní v súčasnosti vôbec nevyhnutné.

Prílev informácií pokračoval ďalšou prednáškou profesora Šímu na tému Deflácia – pre a proti. Ukázal, ako vie byť deflácia prospešná a že na defláciu sa netreba pozerať len ako na negatívny jav, ktorý poškodzuje ekonomiku.

Posledná prednáška piatkového maratónu bola venovaná téme  Kedy sa minú prírodné zdroje v podaní Martina Vlachynského (INESS). Prednášku rozdelil do dvoch teoretických rámcov a v každom z nich spomenul najčastejšie argumentácie zástancov jednotlivých oponujúcich si teórií. Samotný názov prednášky predpovedal, že o diskusiu nebude núdza a tak sa aj stalo.

Na záver dňa bola pripravený diskusný panel, na ktorý si študenti už počas dňa pripravovali otázky tykajúce sa všetkých odprednášaných tém. Zúčastnení mali možnosť si vyjasniť veci, ktoré nie celkom pochopili počas prednášok a zároveň sa opýtať na konkrétne problémy z oblasti ekonómie, ktoré si chceli ujasniť.

Sobotné ráno začalo prednáškou od Juraja Karpiša (INESS) o dlhovej kríze v Európe, jej príčinách a možných riešeniach. Táto problematika je stále aktuálnou témou do diskusií a kto sa zaujíma o svoju budúcnosť, ktorú pravdepodobne prežije na Slovensku alebo inej európskej krajine, sa dozvedel skutočnosti, ktoré bežne v médiách nenájde.

Dopoludnie spestril svojou prednáškou doc. Ján Šebo z Univerzity Mateja Bella a zakladateľ Independent Traders Club o individuálnej správe úspor v II. pilieri. Veľmi pútavou formou vysvetlil jednotlivých hráčov na poli dôchodkového sporenia, v ktorom nedávno nastali legislatívne zmeny. Tie umožňujú sporiteľom vytvoriť si osobné účty, na ktorých si môžu svoje úspory do určitej miery spravovať sami.

Popoludňajšie kolo začalo v znamení daní a s prednáškou s názvom Abolishing the flat tax: a wrong response to the crisis vystúpil opäť Daniel Mitchell. Už samotný názov prednášky naznačoval, že pôjde o obhajobu rovnej dane, ktorá spomedzi ostatných dani najmenej obmedzuje rast ekonomiky a pozitívne vplýva na daňovú konkurenciu medzi krajinami.

Poslednú prednášku si študenti užili naplno, a to aj vďaka jej kontroverznosti - Ktoré služby trh neposkytuje? - Obrana a súdnictvo na trhu. Profesor Šíma ukázal na praktických príkladoch ako môžu byť služby ako obrana a súdnictvo zabezpečované trhom, nie štátom.

Po prednáške a následnej diskusii sa študenti presunuli do mesta, kde si mali možnosť zahrať bowling, zrelaxovať a zároveň mali šancu si zasúťažiť o  poukaz na nákup ekonomických kníh v INESS. Zvíťazilo 5 najšikovnejších, ktorým ešte raz gratulujeme.

Posledný deň boli študentom odovzdané certifikáty o absolvovaní Seminára rakúskej ekonómie a na úplný záver si pripravil prednášku Richard Ďurana (INESS) na tému Autorské práva - skutočné vlastníctvo alebo vynútený monopol? po ktorej sa rozprúdila skutočne zaujímavá diskusia, do ktorej sa zapojili takmer všetci zúčastnení. Touto prednáškou sa oficiálne ukončil víkend plný prednášok, diskusií, a v neposlednom rade obohacujúcich poznatkov, zážitkov a nových známostí.

Týmto tiež chceme poďakovať Nadácii Tatra banky a Nadácii Friedricha Naumanna, ktoré podujatie finančne podporili, vďaka čomu sme mohli podujatie pre študentov pripraviť za „študentské“ ceny. Všetci študenti si tiež odniesli zaujímavú literatúru a študijné podklady, čítaním ktorých môžu samostatne nadviazať na témy, ktoré sa na seminári preberali.

Viac informácií ako aj fotogalériu nájdete na stránke podujatia tu.

Spoločná fotografia na konci podujatia:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards