Slovakia sent its 600-page plan to Brussels on becoming a better country

The Slovak Spectator uverejnil článok s vyjadreniami Richarda Ďuranu k financovaniu plánov vlády. 6. 5. 2021.

Slovakia sent its 600-page plan to Brussels on becoming a better country

"It creates the illusion of a 'free lunch' among ordinary people; however, today we know that it is to be repaid by new European taxes," Richard Ďurana of INESS wrote in his newsletter.

Celý článok si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards