Slovensko môže získať výhodné úvery

Martin Vlachynský sa vyjadril pre TA3 k lepšej dostupnosti úverov na investičné projekty. 15.6.2018.

Slovensko môže získať výhodné úvery

Marek Mašura, moderátor: “Slovensko môže využiť úvery v objeme 800 miliónov eur na rôzne investičné projekty. Takúto možnosť nám dáva Rozvojová banka Rady Európy. Minister financií Peter Kažimír potvrdil, že finančné podmienky týchto pôžičiek sú zaujímavé, a má aj vytipované projekty, na ktoré by vedel tieto peniaze využiť.”

Zuzana Stískalová, redaktorka: “Rozvojová banka Rady Európy v uplynulých rokoch už preinvestovala na Slovensku viac ako miliardu eur, či už v rámci rekonštrukcie bratislavského Starého mosta, Univerzitnej knižnice, alebo cez Štátny fond rozvoja bývania. V najbližších rokoch banka nám plánuje poskytnúť ďalších 800 miliónov eur. Minister financií má už aj predstavu, kde sa dajú peniaze využiť.”

Peter Kažimír, (Smer-SD), minister financií: “Predpokladáme, že banka bude spolupracovať aj s naším Slovenským investičným holdingom, a na financovaní sociálnych podnikov, je tu možnosti účasti na spolufinancovaní pri výstavbe väznice v Rimavskej Sobote, Sabovej.”

Zuzana Stískalová: “Výhoda týchto úverov má spočívať najmä v nízkom úročení. Konkrétne podmienky vždy závisia od projektu, ale v princípe sú vždy výhodnejšie ako ponuky komerčných bánk.”

Rolf Wenzel, guvernér Rozvojovej banky Rady Európy: “Máme za sebou silné krytie, 41 členských krajín, to nám dáva veľmi dobré možnosti, ako hľadať výhodné zdroje na finančnom trhu.”

Zuzana Stískalová: “Odborník pripomína, že efektivita takto využitých zdrojov sa nedá posudzovať len podľa výhodnosti úrokov. Slovensko dnes nemá núdzu o lacné zdroje. Rezervy vidí skôr v schopnosti štátu pripravovať dobré projekty.”

Martin Vlachynský, analytik INESS: “To, že máte nízke úroky na pôžičke, vám nezakryje to, či ten konkrétny projekt, do ktorého chcete investovať, bude v budúcnosti prinášať nejaké konkrétne výnosy a dokáže prekonať tieto náklady, ktoré do neho boli vložené.”

Zuzana Stískalová: “Prioritou Rozvojovej banky je podpora malých a stredných podnikov, modernizácia miest a vidieka, či ochrana životného prostredia. Daniel Horňák a Zuzana Stískalová, TA 3.”

Marek Mašura: “Guvernér Rozvojovej banky Rady Európy si včera našiel čas aj na krátky rozhovor. O úlohe banky, ale aj o dôvodoch, prečo vlastne navštívil Slovensko, sa s ním rozprávala kolegyňa Zuzana Stískalová.”

Zuzana Stískalová: “Aký je hlavný dôvod, prečo ste v Bratislave?”

Rolf Wenzel: “Dobrý deň. Prišli sme na výročné stretnutie akcionárov banky. Všetci akcionári prišli včera večer so zámerom stretnúť sa a rokovať. Toto stretnutie sa koná na základe pozvania slovenskej vlády, a ten dôvod, prečo sme tu, je aj ten, aby sme ďalej rokovali a diskutovali o možnostiach zintenzívnenia spolupráce.”

Zuzana Stískalová: “Prosím, popíšte mi, ako funguje spolupráca Rozvojovej banky Rady Európy a Slovenskej republiky. Koľko projektov doteraz banka podporila a prečo?”

Rolf Wenzel: “Ďakujem za príležitosť vysvetliť úlohu tejto banky širšej slovenskej verejnosti. Slovensko sa stalo členom tejto banky v roku 1998, a odvtedy sme vlastne spolufinancovali, alebo spolupracovali na množstve projektov, konkrétne môžme spomenúť napríklad pre mesto Bratislava. Bol to projekt modernizácie električkovej trate, vďaka ktorej sa vlastne skrátil čas cestovania, alebo dochádzania ľudí. Taktiež sú to rôzne projekty pre regióny, pre infraštruktúru. Napríklad zajtra máme na programe rokovanie o úvere pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, ktorej cieľom je vlastne rozšíriť sieť, alebo potrubie na dodávku pitnej vody, a taktiež aj zefektívniť energetickú náročnosť, alebo energetickú efektivitu.”

Zuzana Stískalová: “Aká je úloha Rozvojovej banky na Slovensku? Ako to vidíte?”

Rolf Wenzel: “Sme tu taktiež aj preto, aby sme rokovali a hovorili o ďalšej podpore vlády v oblasti rôznych programov v oblasti zlepšenia energetickej efektívnosti, modernizácie infraštruktúry, modernizácie nemocníc. Napríklad dnes doobeda som mal rokovanie s ministerstvom spravodlivosti o podpore v oblasti výstavby väznice. Takisto sme hovorili s ministrom životného prostredia o projekte protipovodňovej ochrany. Je tu veľa rôznych projektov, ale nakoniec celé to rozhodnutie jednotlivých programov a projektov je rozhodnutím vlády. V nasledujúcich rokoch je tu aj možnosť zvýšenia celkovej angažovanosti o ďalších 800 miliónov eur.”

Zuzana Stískalová: “Ako vidíte finančný a hospodársky vývoj v Európe?”

Rolf Wenzel: “Myslím, že čo sa týka vývoja situácie v jednotlivých krajinách, tak zaznamenali sme zlepšenie v mnohých ekonomikách štátov Európskej únie a USA. Na druhej strane však finančnú neistotu v Európe vyvolávajú niektoré otázne volebné výsledky, alebo ostré rokovania s odborármi. Napriek silnému hospodárskemu rastu stále zaznamenávame vysokú nezamestnanosť medzi mladými a starými ľuďmi. Na to, aby sa podarilo zlepšiť čísla aj v tejto oblasti, možno potrebujeme viac aktivity zo strany vládnych činiteľov.”

Zuzana Stískalová: “Prosím, mohli by ste mi popísať rozdiel medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Európskou investičnou bankou? Aká je ich úloha?”

Rolf Wenzel: “Čo sa týka týchto dvoch našich bánk, často spolupracujeme. Rozvojová banka Rady Európy je banka, ktorá má sociálny mandát, to znamená, že financujeme projekty, ktoré sa týkajú zlepšenia sociálnych podmienok v členských štátoch Európskej únie, a snažíme sa o to, aby sa zlepšila perspektíva ich ekonomiky. Zameriavame sa aj na financovanie projektov, ktoré sa týkajú štátov mimo Európskej únie, napríklad spolupracujeme s Tureckom, s balkánskymi štátmi, ale aj s Nórskom, hoci nie je krajinou Európskej únie.”

Zuzana Stískalová, Daniel Horňák, Marek Mašura, TA3, 15.06.2018

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards