Stanovisko INESS k Rozpočtu EÚ pre roky 2021 – 2027

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz spoločne s ďalšími desiatimi európskymi think-tankmi (zoznam uvedený na konci tlačovej správy) zaslal otvorený list predstaviteľom Európskej rady, Európskej komisie a Európskemu parlamentu, v ktorom vyjadruje nesúhlas s prístupom, akým je navrhnutý nový rozpočet na obdobie 2021-2027.

Stanovisko INESS k Rozpočtu EÚ pre roky 2021 – 2027

Európska komisia sa pri príprave rozpočtu opäť neodvážila zostaviť skutočne prorastový rozpočet, ktorý by prinášal pridanú hodnotu, ktorej potenciál nesie práve nadnárodný rozpočet. Namiesto toho sa držala osvedčených postupov a opäť najväčšia časť zdrojov končí v podpore poľnohospodárstva a kohéznych politík.

Rozpočet by nemal byť zostavovaný spôsobom „Ako minúť viac ako 1000 mld. eur“ale určením politík a výdavkov, ktoré podporujú spoločný trh a prinášajú európsku pridanú hodnotu.

Rozpočet tiež namiesto transparentného financovania prostredníctvom priamych príspevkov štátov navrhuje nové dane, ktoré budú skryté pred daňovými poplatníkmi v jednotlivých členských krajinách.

My, 11 nižšie podpísaných think tankov z 10 členských štátov apelujeme na lídrov EÚ aby v snahe čeliť dnešnými výzvam  prijali deklarované zásady efektívnosti, spravodlivosti, subsidiarity, transparentnosti a demokratickej zodpovednosti tak, aby nový rozpočet EÚ maximalizoval pridanú hodnotu peňazí daňových poplatníkov pri dosahovaní spoločných cieľov EÚ a jej členských štátov.
 

 

Zoznam 11 organizácií z 10 členských krajín EÚ, ktoré sa na príprave stanoviska podieľali (hlavný autor je vyznačený boldom):

Instituto Bruno Leoni (Bruno Leoni Institute), Taliansko, ΚΕΦίΜ (Center for Liberal Studies), Grécko, Forum Obywatelskiego Rozwoju (Civil Development Forum), Poľsko, Fundación Civismo (Civismo), Španielsko, La Fundación para el Avance de la Libertad (Foundation for the Advancement of Liberty), Španielsko, Институт за пазарнаикономика (Institute for Market Economics), Bulharsko, INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, Slovensko, Liberální institut, Česko, Lietuvos laisvosios rinkos institutas (Lithuanian Free Market Institute), Litva, Institut économique Molinari (Molinari Economic Institute), Francúzsko a TIMBRO, Švédsko.

 

Kontakt pre médiá:

Radovan Ďurana / Hlavný analytik INESS pre verejné financie

0915 540 395 / radovan.durana@iness.sk

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards