Cieľom INESS je rozšíriť všeobecné hospodárske povedomie v SR (TASR)

Bratislava 24. januára (TASR) - Rozšírenie všeobecného povedomia o
spôsobe fungovania trhového mechanizmu, efektov štátnych zásahov a ich
dopadov na spoločnosť je hlavným cieľom Inštitútu ekonomických a
spoločenských analýz (INESS). Svoju činnosť začal 1. januára tohto
roka.

Cieľom INESS je rozšíriť všeobecné hospodárske povedomie v SR (TASR)

Inštitút sa chce zamerať predovšetkým na analýzu uplatňovania princípov
a nástrojov voľného trhu a ich dosahov v podmienkach ekonomiky
Slovenska. "Našou ambíciou je monitorovanie činnosti a financovania
verejného sektora, hodnotenie efektov legislatívnych zmien,
vypracovanie sektorových analýz a komentovanie aktuálnych ekonomických
a spoločenských tém," uviedol riaditeľ INESS Richard Ďurana. Za
prioritné oblasti záujmu označil daňový a odvodový systém,
zdravotníctvo, monetárnu politiku, problematiku Európskej únie,
reguláciu a vlastnícke práva.

INESS je nezávislé, neštátne a apolitické
združenie založené fyzickými osobami, ktoré sú autormi alebo
spoluautormi početných analýz a štúdií. Je financované z darov
fyzických osôb a príjmami z vlastnej činnosti. Zaoberá sa výskumnou,
publikačnou, poradenskou a vzdelávacou činnosťou, ktorá je zameraná na
riešenie aktuálnych ekonomických a spoločenských problémov z pohľadu
rešpektovania vlastníckych práv ako záruky osobnej slobody a mierového
spolužitia.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards