Hacker kongres Paralelní Polis 2014

Takýto názov niesla medzinárodná konferencia, ktorú v Prahe v dňoch 10.-12. októbra zorganizovalo o.z. Paralelení Polis.

Hacker kongres Paralelní Polis 2014

Na konferencii sa zúčastnilo približne 500 účastníkov a svoje príspevky prednieslo množstvo zahraničných rečníkov. S prednáškou  Intellectual Property or Intellectual Monopoly? vystúpil aj Richard Ďurana z INESS a pomocou faktov i ekonomickej teórie v nej nabúral mýtus, podľa ktorého práva duševného vlastníctva stimulujú tvorivosť a kreativitu. Ako ukázal, práva duševného vlastníctva sú čistým rent-seekingom, ktorý naopak brzdí technologický a kultúrny rozvoj.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards