Sťažnosť na video INESS z Rady pre reklamu

Dňa 30. októbra sme obdržali od Rady pre reklamu sťažnosť od fyzickej osoby na video Rómsky mýtus, ktorý je sprievodným kampaňovým videom k našej publikácii Rómovia a sociálne dávky.

Sťažnosť na video INESS z Rady pre reklamu

Sťažnosť v plnom znení, ktorá označuje naše internetové video zverejnené na stránkach Fun Rádia za klamlivú a porovnávaciu reklamu a podľa ktorej používame vystupovanie detí na zneužívanie prirodzeného cítenia dospelých ľudí voči deťom, si môžete prečítať tu.

Stanovisko INESS k sťažnosti, ako sme ju poslali Rade pre reklamu dňa 3. novembra 2014:

1. Video Rómsky mýtus nie je TV spot ani rádiový spot a Fun Rádio ho na svojej stránke prebralo dobrovoľne, bez nášho vedomia a bez akejkoľvek odplaty. Týmto administrátorom internetovej stránky Fun rádia ďakujeme za zdieľanie videa, ktorého úlohou je pomocou faktických čísiel a dát podkopať zažitý stereotyp o tom, že Rómovia sú závažným problémom slovenských verejných financií.

 2. Video Rómsky mýtus nie je reklama. INESS ako nezisková organizácia zapísaná v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR dňa 2.12.2005 pod číslom spisu: VVS/1-900/90-27180 nie je podnikateľský subjekt, nepodniká a nepredáva tovary a služby.

Video Rómsky mýtus je edukatívne informačné video zverejnené na internetovej službe YouTube a je sprievodnou aktivitou k zverejneniu štúdie INESS Rómovia a sociálne dávky, ktorú sme novinárom a širokej verejnosti predstavili na tlačovej konferencii dňa 23. októbra 2014. Informačná kampaň k štúdii je umiestnená na vlastnej stránke INESS na adrese www.iness.sk/mytus.

Plné znenie Stanoviska INESS si môžete prečítať tu.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards