Kvantita nie je kvalita

„Treba viac peňazí“ je častou odpoveďou politikov, či zodpovedných úradníkov na riešenie skutočných či zdanlivých problémov. Výnimkou nie je ani školstvo. Veľmi populárne sú napríklad porovnania, koľko percent HDP daného štátu sa použije v tom či onom sektore. Nižší pomer výdavkov na školstvo na Slovensku ako v Nórsku sa následne použije ako argument, prečo sa to u nás nedá lepšie.

Kvantita nie je kvalita

Nedá sa uprieť efekt bohatstva na kvalitu školstva, zdravotníctva, alebo vedy. Ale prosté zvyšovanie nákladov ešte nemôže zaručiť rast kvality. Dobrým príkladom je americké školstvo. Reálne náklady (očistené o infláciu) na vzdelanie jedného žiaka primárneho a sekundárneho vzdelania (tzv. „K-12“) v Spojených štátoch od roku 1970 narástli o 200%. Ako sa to odrazilo na ich výsledkoch? To vidíte na grafe.

Zdroj: CATO


 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards