Verejné konzultácie k EÚ SME opatrenia

INESS pravidelne prispieva k verejným konzultáciám a pripomienkovaniu rôznych európskych iniciatív, stratégii a návrhov. Aktuálne sme poslali pripomienky k prebiehajúcej tvorbe politík na celoeurópsku podporu malých a stredných podnikov (SME).

Verejné konzultácie k EÚ SME opatrenia

EÚ si uvedomuje, malé a stredné podniky majú menej kapacít na zápas s regulačnou záťažou, ktorá na podnikateľov dopadá. Preto vytvorila návrh rôznych nových, či posilnenie existujúcich iniciatív a mechanizmov, ktorých cieľom je podporiť rozvoj SME.

INESS vo svojich pripomienkach vyjadril názor, že prvoradé by mali byť vždy kroky na odstránenie, či oslabenie byrokratickej záťaže. Proaktívne opatrenia, ako vytváranie a posilňovanie rôznych sietí, centier a vytváranie národných stratégii (ktorých je navrhnutých pomerne značné množstvo) by mali prichádzať až potom, ak vôbec.

Podklady k opatreniam nájdete tu. Vyjadriť svoje názory (či už ako fyzická osoba, firma, alebo inštitúcia) môžete do 15.12.2014 tu. Odpovede INESS nájdete tu.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards