Plytvanie štátu

INESS sa v roku 2007 venoval projektu Plytvanie štátu, ktorý bol súčasťou portálu CENA ŠTÁTU. Jeho cieľom bolo zamerať pozornosť verejnosti na množstvo prípadov neefektívneho nakladania s verejnými zdrojmi a poukázať tak na existujúce rezervy vo verejných financiách. Tieto prostriedky mohli byť použité na financovanie priorít, akými sú napríklad deficit prvého dôchodkového piliera, zdravotníctvo či školstvo.

Plytvanie štátu

Plytvanie štátu eviduje prípady, v ktorých médiá dokumentujú neefektívne nakladanie s verejnými zdrojmi zo strany predstaviteľov verejnej správy. Monitorované sú hlavné slovenské denníky a časopisy.

 

Plytvanie štátu za uplynulých 6 mesiacov INESS podľa správ publikovaných v médiách odhadol na 9,6 mld. Sk, čo predstavuje takmer 40% odhadovaného deficitu prvého dôchodkového piliera v roku 2008. Ide približne o rovnakú sumu aká bude v roku 2008 vyplatená na dávkach v hmotnej núdzi alebo jednu pätinu z predpokladanej vybranej dani z príjmu fyzických osôb. Vďaka práci médií, ktoré upozornili na podozrivé prípady sa podarilo predísť plytvaniu vo výdavkoch v celkovej sume 5,4 mld. Sk. Slabo odôvodneným priamym zadaním alebo inou formou verejného obstarávania vyvolávajúcou podozrenie z klientelizmu sa v sledovanom období pridelili zákazky alebo finančné zdroje spolu vo výške 1,2 mld. Sk.

 

Ilustratívnym príkladom plytvania zachyteného v aktuálnej databáze je nákup kancelárskeho stola za 250 tis. Sk pre ministra financií v novembri minulého roka. Príkladom vyvolávajúcim podozrenie z klientelizmu je priamy predaj pozemkov mesta Banská Bystrica bez verejnej súťaže začiatkom roku 2008. Strata mesta z tejto operácie sa odhaduje na vyše 100 miliónov Sk.

 

INESS bude databázu pravidelne aktualizovať. V súčasnosti prebieha dokumentácia celého roku 2007, čo umožní získať komplexný pohľad na prešľapy verejnej správy v minulom roku. INESS verí, že aj vďaka tomuto projektu povedie lepšia informovanosť občanov k racionalizácii správy veci verejných a väčšiemu tlaku na znižovanie neefektívnych verejných výdavkov.

 

CENA ŠTÁTU 2008

 

Okrem projektu Plytvanie štátu je portál CENA ŠTÁTU bohatší aj o údaje a prepočty výdavkov a príjmov verejnej správy za rok 2008.

 

Podľa aktuálnych informácií je cena štátu na jedného občana 125 tis. Sk, inými slovami každý z nás prispeje na chod štátu priemerne 342 Sk denne. Výdavky verejnej správy opäť narástli, a to o 11,8%, čiže výrazne viac ako je očakávaná inflácia v tomto roku. Znamená to expanziu verejnej sféry na úkor súkromných subjektov. Znižovanie podielu deficitu verejných financií aj napriek zvyšovaniu verejných výdavkov umožňuje dramatický rast výnosov z daní a odvodov, ktorý dosiahne 11,6%. Takýto rast však nebude trvať večne a s nutným poklesom tempa hospodárskeho rastu z dvojciferných hodnôt sa vyčerpajú zdroje na ďalší rast verejných výdavkov. Vláda by preto už v súčasnosti mala skôr škrtať a to aj vzhľadom na rastúce deficity prvého dôchodkového piliera.

 

Viaceré disproporcie zostali prítomné aj v najnovšom schválenom štátnom rozpočte. Priame platby poľnohospodárom sú vyššie, ako je podpora ľuďom v hmotnej núdzi. Na rozvoj vidieka sa utratí viac ako na vysoké školstvo a regionálny rozvoj je dotovaný vyššou sumou ako určite nie optimálne fungujúce súdnictvo. Jeden z najväčších medziročných percentuálnych nárastov zaznamenali rezervy premiéra a rezerva na riešenie krízových situácií, ktoré sú z pohľadu efektivity verejných výdavkov nekontrolovateľné. Celkové výdavky na mzdy zamestnancov verejnej správy i napriek avizovanému zoštíhľovaniu naďalej rastú.

 

Na stiahnutie je tiež k dispozícii aktuálne grafické vyobrazenie výdavkov verejných financií Vesmír verejných výdavkov 2008 a návštevníci stránky si môžu jednotlivé položky štátneho rozpočtu na rok 2008 detailnejšie prehliadnuť v rámci interaktívneho modulu Nakúp si svoj štát, prostredníctvom ktorého si môžu aspoň na okamih vyskúšať, ako je to zostavovať štátny rozpočet.

 

Bratislava, 5.5.2008

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards