Štát by nemal obchádzať súdy (Hospodárske noviny)

Radovan Ďurana z INESS odpovedal pre
Hospodárske noviny dňa 7.5.2008 na otázky týkajúce sa možného zneistenia
zahraničných investorov v súvislosti s prešetrovaním privatizačných
zmlúv SPP.

Štát by nemal obchádzať súdy (Hospodárske noviny)

Analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz
Radovan Ďurana pre HN:

Ministerstvo hospodárstva podalo trestné oznámenie
na neznámeho páchateľa kvôli privatizácii SPP. Nemyslíte si, že takáto aktivita
štátu môže zneistiť alebo odradiť zahraničných investorov?

Je v poriadku, ak v prípade zásadných pochybností zástupcovia verejnej
správy prehodnocujú prijaté zmluvy. Ak sa uzavrie privatizačná zmluva a
nasledujúca vláda zistí podstatné nedostatky, mali by byť vyšetrené štandardným
postupom a predložené na posúdenie nezávislej súdnej moci. Samotný
proces, že sa zmluvy kontrolujú, hodnotím kladne. Z pohľadu zahraničných
investorov by mohlo byť negatívnou správou, ak by ministerstvo obchádzalo súdy
a chcelo vyriešiť situáciu vlastnými postupmi. Vplyv na zahraničných investorov
majú neštandardné zásahy do podnikateľského prostredia, akým je napríklad zákaz
zisku, vyšetrovanie správnosti postupu na strane verejnej správy by investorov
nemalo odradiť.

Z toho vyplýva, že sa investori nemusia obávať?

Pokiaľ majú legitímne podpísané zmluvy, ktoré neobsahujú neprimerané
plnenia zo strany štátu, tak sa nemajú čoho obávať.

Hospodárske
noviny, 7.5.2008

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards